13-05-2016 -

Zwolnienie za udział w nielegalnym strajku.

588122957_e03f309624_zfot.by Attla Husejnow, flickr.com/photos/attila/588122957,cc:by-nc-nd/2.0/, zwolnienie za udział w strajku, nielegalny strajk, obsługa prawo pracy, prawo pracy warszawa.

W związku z organizowaniem strajków na gruncie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mogą powstać sytuacje gdzie akcja strajkowa jest przeprowadzana wbrew ustawie. Rzeczywiście zdarza się, że strajki przeprowadzane są mimo braku wyczerpania stosownej procedury wynikającej z przywołanej ustawy. Czytaj więcej »

9-05-2016 -

Pracodawca „rzeczywisty”, czyli sposób na firmy ochroniarskie i sprzątające.

10276348484_50f96a593a_z

fot. by mysecuritysign, www.flickr.com/photos/smartsignbrooklyn/10276348484, cc:by/2.0/, TAGI; przebicie zasłony korporacyjnej, corporate veil, nadużycie osobowości prawnej.

Szczególnie w branży ochroniarskiej i w sprzątaniu, firmy gimnastykują się jak mogą żeby ominąć przepisy gwarantujące pracownikom wynagrodzenie adekwatne do czasu i ilości pracy wykonanej.

W tym celu, m.in. zatrudniają w oparciu o umowy cywilnoprawne w miejsce kontraktu pracowniczego. Powołują także do życia podmioty powiązane żeby ukryć zatrudnienie typowe dla stosunku pracy. Czytaj więcej »

18-03-2016 -

Powoływanie się na zasady słuszności w ramach procesu z odwołania od decyzji ZUS.

2658281344_60a23f13c0_zfot.by Beshef, flickr.com/photos/sharif/2658281344, cc:/by/2.0/, TAGI: zasady słuszności w zus, proces z zus, prawnik odwołania zus warszawa, blog prawo pracy.

W artykule krótko o tym, czy strona odwołująca się od decyzji ZUS skutecznie może powoływać się na klauzule generalne z art.5 kc czy 8 kp zgodnie z którymi, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Czytaj więcej »

8-03-2016 -

Polecam opracowanie „Czas pracy w 2016 r.” Wydawnictwa Difin.

czas pracy w 2016

http://www.ksiegarnia.difin.pl/prawo-w-praktyce/44/czas-pracy-w-2016-roku-planowanie-i-rozliczanie-czasu-pracy-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami/2585

            Obowiązkowa pozycja dla wszystkich którzy z problematyką czasu pracy spotykają się w praktyce. Przejrzyste przykłady, konkretne rozwiązania, przystępna forma i wzory dokumentów. Lektura opracowania pozwoli zgodnie z prawem oraz przede wszystkim z uwzględnieniem interesu firmy, zaplanować i rozliczyć pracę pracowników we wszystkich systemach czasu pracy.

radca prawny Bartosz Drozdowicz
ekspert prawa pracy

4-03-2016 -

Jeden związek reprezentatywny nie zablokuje zmiany regulaminów.

14190622617_867cceab69_z
fot. by Lukas Plewnia; flickr.com/photos/lplewnia/14190622617,cc:/by-sa/2.0/, TAGI: uzgadnianie regulaminu, brak zgody związku, fundusz socjalny, regulamin wynagradzania, regulamin pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, blog prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa.

Bardzo istotna, praktyczna kwestia –> zgoda związków na zmianę regulaminów, bo zasady uzgadniania są w zasadzie takie same dla regulaminu pracy, wynagradzania i funduszu socjalnego. Często opór związków uniemożliwia pracodawcy dokonanie zmian do regulaminów. Czytaj więcej »

12-02-2016 -

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy a prawo do odprawy.

7112611361_a3321350d6_z

flickr.com/photos/narodowybankpolski/7112611361, cc:/by-nd/2.0/,tagi: odprawa, kancelaria prawa pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, dyscyplinarka a odprawa.

Zgodnie z art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

A zgodnie z § 3 art. 55, rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn jak wyżej, pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Czytaj więcej »

Strony:1234567...15»