1-03-2014

Czy mogę niewydawać posiłków regeneracyjnych kiedy nie jest zimno?

                    haburger_przepis

Spotkałem się dziś z ciekawą, aczkolwiek mylną interpretacją przepisów nakładających na pracodawcę obowiązek przekazywania pracownikom posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym. Powyższe wyczerpująco reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, (Dz.U.1996.60.279 (R)). Pracodawca w sporze z pracownikami twierdził, że nie musi wydawać posiłków pracującym na otwartej przestrzeni bo nie jest zimno. Zgodnie z § 3.1 rozporządzenia, pracodawca musi zapewnić pracownikom w okresie zimowym tj. między 1 listopada, a 31 marca tzw. posiłki regenerujące kiedy łącznie zachodzą przesłanki:

  • praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni (na zewnątrz)
  • wykonywana praca związana jest z wysiłkiem fizycznym
  • powoduje ona w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

 

                  Zatem, w przypadku pracy na zewnątrz w okresie zimowym, nie ma znaczenia jaka jest temperatura. W każdym przypadku kiedy są spełnione przesłanki, o których mowa powyżej, pracodawca ma obowiązek dostarczać posiłki regeneracyjne. Zupełnie inaczej wygląda kwestia kiedy pracownicy wykonują pracę w pomieszczeniu, wtedy istotnie, niezbędną przesłanką do powstania obowiązku wydania posiłku regeneracyjnego jest utrzymywanie się temperatury poniżej 11 stopni Celsjusza lub utrzymywanie się wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25 stopni Celsjusza i nie ma wtedy znaczenia jaka to pora roku.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!