17-03-2014

Czy muszę podpisywać porozumienie z pracodawcą?

2118719573_f58ff0bbce_z                             fot. by Wolfgangfoto, http://www.flickr.com/photos/9190858@N06/2118719573, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

 

Pracodawcy składają różne oferty porozumień, najczęściej dotyczą one rozstania się z pracownikiem z dnia na dzień. Klienci mają wątpliwości czy odmowa z ich strony podpisania takiego porozumienia może rodzic dla nich negatywne skutki prawne?

Otóż odmowa podpisania jakiegokolwiek porozumienia, nie wywoła żadnych negatywnych skutków prawnych, bowiem jest to czynność która tworzy skutek dopiero w momencie zgodnej woli ston.

No tak, skutków prawnych negatywnych na pewno nie, ale czy żadnych innych negatywnych skutków?  Kiedy ciężko naruszyliśmy obowiązki pracownicze, a pracodawca mając na uwadze np. nasz zakładowy staż pracy, zamiast nas zwalniać dyscyplinarnie, oferuje odejście dobrowolne, to niepodpisanie porozumienia może mieć negatywny skutek w postaci zwolnienia dyscyplinarnego i zaśmieconego świadectwa pracy.

Smutnym faktem jest jednak, że pracodawcy szantażują często pracowników, grożą, że niezawarcie porozumienia skutkować będzie dyscyplinarką. Jeżeli świadczycie pracę dobrze i w ostatnim czasie nie naruszyliście podstawowych obowiązków pracowniczych w sposób ciężki, to pracodawca was nie zwolni. Oczywiście każde wypowiedzenie jest skuteczne, nawet jeśli nie zasadne, ale można i wtedy trzeba odwołać się do Sądu Pracy.

To samo tyczy się porozumień zmieniających. Chodzi o sytuacje kiedy pracodawca nie chce się z Wami rozstać ale zmienić wam warunki pracy i płacy. Także nie macie obowiązku się na nic godzić, chyba, że jest to w Waszym interesie. W razie wątpliwości powinniście to skonsultować ze specjalistą :). Zawsze możecie pracodawcy powiedzieć, że rozważycie jego ofertę ale potrzebujecie czasu.

Z wielu względów rozstanie się z pracownikiem w formie porozumienia jest dla pracodawcy korzystne. Najczęściej pracodawca próbuje w ten sposób wymigać się z płacenia odprawy , która na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników), przysługuje kiedy przyczyną zakończenia stosunku nie leży po stronie zatrudnionego. O odprawach więcej w następnych artykułach.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!