31-03-2014

Czy zasiłek chorobowy przysługuje także po odejściu z pracy?

240347578_1d78cfb5c8_z

          fot. by Oto Polska Blog, http://www.flickr.com/photos/94762060@N00/240347578, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

Zasiłek chorobowy może przysługiwać także po ustaniu stosunku pracy.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek przysługuje, kiedy ubezpieczony stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. (tj. kiedy jest opłacana składka zdrowotna, co do umowy o pracę, czas trwania ubezpieczenia chorobowego zbiegnie się z okresem obowiązywania umowy o pracę.)

Zasiłek może przysługiwać także wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu stosunku pracy (czy innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego).

Ewelinę łączy z pracodawcą umowa o pracę do 31 marca 2014 r. Niestety począwszy  od 1 marca przebywa na zwolnieniu lekarskim aż do końca maja 2014 r. Do kiedy Ewelina może pobierać zasiłek?

 Skoro niezdolność do pracy powstała w trakcie trwania stosunku pracy to Ewelina może pobierać zasiłek aż do końca maja 2014 r. Zgodnie z art. 8 ustawy, co do zasady zasiłek przysługuje do 182 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Ewelinę łączy z pracodawcą umowa o pracę do 31 marca 2014 r. Niestety począwszy od 5 kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, aż do końca maja 2014 r. Czy Ewelinie przysługuje zasiłek?

 Tak, Ewelinie i w tym przypadku będzie przysługiwał zasiłek. Zgodnie z art. 7 ustawy, zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ewelina wprawdzie zachorowała już po zakończeniu umowy o prace, ale nie stanowi to przeszkody do przyznania zasiłku. Ważne aby niezdolność do pracy powstała najpóźniej –> w naszym przypadku 14 kwietnia 2014 r., oraz żeby zwolnienie z pracy dostała na co najmniej  30 dni. Oba warunki zostały spełnione.

Warto pamiętać, że na równi z niezdolnością do pracy (art.6) jest traktowana niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) z powodu przebywania w:

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,

b) stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!