10-03-2014

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na takim samym stanowisku i wykonuje taką samą pracę to czy należy mu się takie samo wynagrodzenie?

pieniądze

Dość zdawkowo problem nierównego wynagradzania wprost reguluje art.183c § 1 kodeksu pracy  zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Tak sformułowany przepis rozumiany dosłownie wskazuje, że należy nam się taka sama pensja jeżeli robimy to samo co kolega. Nie oznacza to bezwzględnie, że jeżeli dwóch pracowników jest zatrudnionych na stanowiskach tożsamych tzn. odpowiadających nazwą, zakresem obowiązków, czy wreszcie kwalifikacjami posiadanymi przez pracownika, to mają oni otrzymywać takie samo wynagrodzenie.

Weźmy za przykład sytuacje gdzie w sklepie zatrudnia się 4 kierowników, a każdy z nich odpowiada za odrębny dział sprzedaży, każdy z działów ma w ofercie odrębny asortyment. Jeden z mięsem, drugi z pieczywem, trzeci ze słodyczami, a czwarty z drogerią. Każdy z kierowników ma pod sobą od 8 do 12 podwładnych.

Zapytano mnie czy kierownik działu słodycze nie powinien zarabiać co najmniej tyle ile działu z drogerią. Różnica w wynagrodzeniu Pań wynosiła 20%. Wszystkie Panie miały zbliżony staż pracy.

Kierownik drogerii miał pod sobą 6 podwładnych, a działu ze słodyczami 8, do obu działów codziennie dowożono towar. Kierownicy pozostałych dwóch działów zarabiali na poziomie o 10% wyższym, jako że mieli pod sobą po 12 pracowników i bez cienia wątpliwości praca w dziale mięsnym i z pieczywem wymagała największego wysiłku.

Kierownik działu słodycze miał ukończone studia, jednak nieprzydatne do pracy na stanowisku kierownika działu słodycze, kierownik działu z drogerią, która zdaniem kierownik słodyczy niesłusznie zarabia więcej niż ona miała wykształcenie średnie z technologii żywienia.

Pracodawca jako atut przy rekrutacji wskazał posiadanie wykształcenia technika żywienia.

Razem ustaliliśmy, że wysiłek jaki obie panie ponoszą każdego dnia jest podobny. Czy w świetle tych informacji wynagrodzenie kierownika działu słodycze jest za niskie?

Uważam, że wynagrodzenie kierownika działu słodycze może być ukształtowane na zbyt niskim poziomie.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pracodawca słusznie zróżnicował wynagrodzenie obu Pań. Przecież jedna z nich ma wymagane wykształcenie technika, a druga nie. Wynagrodzenie na poziomie wyższym o 10% dla pozostałych kierowników względem kierownika drogerii to uzasadniona suma, ale czy względem kierownika działu słodycze (30%) także? Ustaliliśmy, że obie Panie ponoszą podobny wysiłek. Skoro wykształcenie było atutem to można je nagrodzić ale na poziomie uzasadnionym, wszak okazuje się że kierownik drogerii radzi sobie z pracą dobrze.Myślę, że dopasowanie pensji kierownika słodyczy do pensji zbliżonej na około 5% mniej niż kierownika drogerii byłoby właściwe. Wtenczas różnica między kierownikami mięsa i pieczywa, a słodyczy i drogerii oscylowałaby na poziomie 10-15 % co było uzasadnione większym wysiłkiem.

Przykład pokazał, że przy badaniu czy doszło do naruszenia zasady z art.18 [3c], pod uwagę trzeba wziąć różne okoliczności. Sprawa będzie na pewno łatwiejsza, kiedy zajmujemy się dokładnie tym samym co kolega, a nie ma innych okoliczności które pozwalałyby pracodawcy zróżnicować nasze wynagrodzenie w sposób obiektywny i sprawiedliwy, jak np. doświadczenie zawodowe wpływające na jakość naszej pracy.

Dwóch kucharzy, rówieśników po tym samym technikum gastronomii jest zatrudnionych w pizzerii, oboje od 5 lat wypiekają po 50 ciast dziennie, jeden zarabia 4000, a drugi 5000 zł.

Ważnym argumentem ze strony pracodawcy może być jakość świadczonej przez nas pracy. Gdyby kucharz , który zarabia mniej wypiekał 10 % zakalców, to pracodawca słusznie zróżnicowałby wynagrodzenie pracowników.

Wskazówki co jest pracą jednakową albo pracą o jednakowej wartości daje Sąd Najwyższy w swoim rozstrzygnięciu: „za pracę jednakową lub jednakowej wartości pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia, przy czym obejmuje ono wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub innej formie niż pieniężna (art. 18[3c] § 1 i 2 k.p.), a pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 18[3c] § 3 k.p.)” (wyr. SN z dnia 6 czerwca 2012 r.,III PK 81/2011, LexPolonica nr 5794474).

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!