7-04-2014

Dla kogo wolne za 3 maja, ekstra wolne w maju i w listopadzie!

7165251374_4209ff8de5_zfot. by Piotr Drabik, https://www.flickr.com/photos/39926655@N04/7165251374, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Chciałoby się rzec nareszcie! Pracownicy naczekali się żeby skorzystać z dobrodziejstwa, które przyniosło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. K 27/11). Trybunał stwierdził, że przepis zgodnie z którym święto przypadające w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie obniża wymiaru czasu pracy, różnicując tym samym liczbę przysługujących pracownikom dni wolnych od pracy, jest niezgodny z konstytucją. Wobec  powyższego dzień wolny przysługuje pracownikowi w zamian za pracę w święto przypadające na dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy np. w sobotę.

Dzień w którym pracownik odbierze wolne powinien być ustalony między pracownikiem i pracodawcą. Wolne pracownik powinien dostać do końca okresu rozliczeniowego, w przeciwnym razie powinien dostać dodatkowe wynagrodzenie.

Mając na uwadze art. 130 par.2 k.p. to nie ma obowiązku udzielania dnia wolnego za święto, które wypada w niedziele, jeżeli tego dnia pracownik i tak ma wolne.

Jeżeli natomiast w firmie gdzie dni wolne nie zawsze przypadają w sobotę, a w środku tygodnia, to Ci pracownicy będą mogli się domagać wolnego jeżeli święto przypadnie na ich dzień wolny wynikający z zaplanowanego harmonogramu pracy.

Następny extra dzień dopiero w listopadzie, bowiem 1 wypada w sobotę 🙂

 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!