9-04-2014

Urlop okolicznościowy czyli dodatkowe płatne wolne, kiedy mogę skorzystać? Kiedy muszę udzielić urlopu okolicznościowego?

276129755_b3b13aa344_zfot. by Adam Burt, https://www.flickr.com/photos/16613114@N00/276129755, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/legalcode

Przed oczyma przeleciał mi rozchwytywany Hugh Grant w „4 wesela i pogrzeb”, zastanawiam się czy szef go na te wszystkie wesela zwolnił z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? 🙂

 Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 15 maja 1996 r.: „w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy”; (Dz.U.1996.60.281), pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

 – 2 dni (czyli 16 godzin) – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

1 dzień (8 godzin) – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 Dalej, zgodnie z § 16 rozporządzenia, za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 Wobec powyższego, nie trzeba brać urlopu z puli urlopu wypoczynkowego, żeby wziąć udział w uroczystościach wymienionych w § 15. Pracodawca nie może nam odmówić tzw. urlopu okolicznościowego. Kiedy jedna z uroczystości przesunie się i wiemy o tym jeszcze przed rozpoczęciem urlopu to w ramach porozumienia z pracodawcą, możemy z niego zrezygnować, gorzej gdy od ołtarza ucieknie jeden z nubturientów… 🙂

          Wątpliwości pojawiać się mogą w związku ze zwolnieniem na czas ślubu. Rozporządzenie nie stanowi co jest ślubem a co nie, czy wesele to też ślub?  Uważam, że trzeba się wesprzeć definicją ślubu, która zawarta jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z nim małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński albo kiedy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

 Wobec tego pracownikowi nie będzie przysługiwało wolne na podstawie rozporządzenia dwa razy w roku jeśli wpierw zawrze ślub cywilny, a później kościelny, albo gdy ślub i wesele będą się odbywały w innym czasie.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!