5-05-2014

Czy można zwolnić matkę powracającą do pracy po urlopach związanych z urodzeniem dziecka?

8664251239_7eb59eca40_z fot by.Adrian Dressler, http://www.flickr.com/photos/38211812@N07/8664251239, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode.

Obecnie, matka, a także ojciec, mogę być nieobecni w pracy przez około rok z tytułu: najpierw urlopu macierzyńskiego, później dodatkowego urlopu macierzyńskiego i na koniec urlopu rodzicielskiego. W tym okresie matka (lub ojciec) jest chroniona przed zwolnieniem z pracy za wypowiedzeniem.

Po wyczerpaniu okresów urlopowych matka ma prawo wrócić do pracy. Wiadomo, że po upływie tak długiego okresu w firmie dużo mogło się zmienić i teoretycznie nie ma gdzie jej zatrudniać. Pracodawca musi pamiętać, że na czas absencji matki (lub ojca) może zatrudnić kogoś na zastępstwo tak żeby „zarezerwować” matce (lub ojcu) powrót do pracy. Zgodnie z art. 1823 k.p.;  „pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu”.

Gdyby pracodawca nie chciał zapewnić pracy, matce przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy.

Pracodawca może po powrocie do pracy, matkę (lub ojca) zwolnić na zasadach ogólnych, tzn. wskazując przyczynę zwolnienia etc. CHYBA ŻE:

1)     rodzic jednocześnie ze zgłoszeniem do pracy albo przed otrzymaniem wypowiedzenia, złoży wniosek o urlop wychowawczy 1861, 186 ; w sumie max. 36 miesięcy ochrony przed wypowiedzeniem;

2)     rodzic (uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego) jednocześnie ze zgłoszeniem się do pracy albo przed otrzymaniem wypowiedzenia, złoży wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru (tzn. będzie pracował np.7/8) – 1867, 1868 ; w sumie max. 12 mscy ochrony przed wypowiedzeniem.

Jeżeli rodzic chce zapewnić sobie ochronę po powrocie do pracy, to tak jak jest napisane powyżej, musi zadbać o to żeby złożyć te wnioski szybciej niż pracodawca miałby złożyć mu wypowiedzenie. Technicznie można zrobić to w ten sposób, że w jednym piśmie informuje się pracodawcę, że wraca się do pracy i jednocześnie wnosi się o urlop wychowawczy albo obniżenie wymiaru czasu pracy.

Oczywiście ochrona przed zwolnieniem nie jest nie do przełamania, przede wszystkim w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji nie obowiązuje.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!