19-05-2014

Jak przeciwdziałać przedawnieniu roszczeń o wynagrodzenie ze stosunku pracy?

2661425133_1328692483_zfot.by Adam Cleaver, http://www.flickr.com/photos/11121568@N06/2661425133, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Marek począwszy od 2009 r., pracował więcej niż to dopuszczalne. Pracodawca nie płacił mu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ale także wynagrodzenia zasadniczego w pełnej wysokości. Dziś 19 maja 2014 r., Marek rozważa złożenie sprawy w Sądzie. Przygotowanie do złożenia sprawy w Sądzie zajmie mu jednak sporo czasu. Co Marek może zrobić żeby kolejne wynagrodzenia się nie przedawniały?

Roszczenie o wynagrodzenie przedawnia się w terminie 3 letnim od momentu kiedy to wynagrodzenie stało się wymagalne, tzn. od momentu kiedy pracodawca powinien był zapłacić wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Wynagrodzenie zasadnicze płacone jest co miesiąc, więc w tym zakresie zacznie ono się przedawniać (stanie się wymagalne) z miesiąca na miesiąc. Wynagrodzenie za nadgodziny nie zawsze powinno być płacone co miesiąc, a po upływie okresu rozliczeniowego.

Gdyby Marek złożył sprawę w Sądzie dziś to co prawda mógłby domagać się wypłaty wynagrodzenia począwszy od 2009 r., jednak pracodawca skutecznie mógłby podnieść zarzut przedawnienia co do wynagrodzenia, które stało się wymagalne przed 19 maja 2011 r. (3 lata)

Marek jednak potrzebuje jeszcze czasu żeby zdecydować się i zebrać dowody. Żeby przerwać bieg przedawnienia Marek powinien zliczyć należne mu wynagrodzenie za okres trzech lat wstecz i złożyć w Sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej względem pracodawcy.

Zgodnie z art. 295. § 1. kodeksu pracy bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Po skutecznym złożeniu w Sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, termin przedawnienia będzie biegł od początku i znowu będzie wynosił 3 lata. Roszczenie o wynagrodzenie, które normalnie zaczęłoby się przedawniać z upływem każdego miesiąca (i tak roszczenie o wynagrodzenie za maj 2011 przedawniłoby się w maju 2014, za czerwiec 2011 -> czerwiec 2014) będzie biegło od momentu zawezwania do próby ugodowej przed sądem np. 20 maja 2014 r., a przedawni się z upływem 20 maja 2017.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!