4-06-2014

Czy mam obowiązek bezpłatnie udostępnić związkom lokal ?

218916828_d7bee88dea_zfot. by Juhan Sonin, http://www.flickr.com/photos/38869431@N00/218916828, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Ustawa o związkach zawodowych przyznaje związkowi zawodowemu uprawnienie do żądania od pracodawcy, aby ten udostępnił im lokal do prowadzenia działalności związkowej.

Pracodawca nie jest jednak obciążony tym obowiązkiem do tego stopnia żeby miał opłacać to przedsięwzięcie.

Pracodawca może być sponsorem i udostępniać lokal nieodpłatnie jednak nie musi tego robić. Warunki udostępniania lokalu (oraz urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej: wydaje się, że chodzi o dostęp do Internetu i telefon) strony ustalają w umowie. W umowie warto uregulować kwestie podłączenia do Internetu właśnie i odbioru czy otwierania poczty „związkowej”.

Nasuwają się wątpliwości co w sytuacji kiedy pracodawca nie ma możliwości organizacyjnych żeby udostępnić lokal?

Wydaje się, że „odesłanie” związkowców poza zakład pracy, np. do oddalonego o 500 m biurowca, co prawda może się odbyć, ale w ciężar pracodawcy. Obowiązek udostępnienia lokalu jest bezwzględny. Jeśli pracodawca może udostępnić pomieszczenie na terenie zakładu pracy to dobrze dla niego. Nie musi ponosić dodatkowych kosztów.

Co do warunków technicznych jakim ma odpowiadać lokal, to nie są one określone ustawowo. Myślę, że musi to być lokal, w którym faktycznie „da się” prowadzić działalność, tzn. taki w którym mogą zmieścić się swobodnie co najmniej 4 osoby i jest „czym oddychać”.

Nie warto bagatelizować tego obowiązku, nie udostępnianie lokalu może narażać pracodawcę także na odpowiedzialność karną, kwestia udostępniania lokalu może być także przedmiotem sporu zbiorowego.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!