18-06-2014

Czy w razie strajku w zakładzie pracy, mogę posiłkować się pracownikami agencji pracy tymczasowej?

3544855402_ef3c3c980d_zfot. by JD Hancock, http://www.flickr.com/photos/83346641@N00/3544855402, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.

Strajk w zakładzie pracy może i zwykle poważnie dezorganizuje proces pracy.

Jak pracodawca może się zabezpieczyć na ten wypadek?

Najlepszą metodą jest przezorność i niedopuszczanie do strajku poprzez dojście do porozumienia na etapie sporu zbiorowego.

Na wypadek strajku nie jest możliwe posiłkowanie się pracownikami z agencji pracy tymczasowej.

Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Pracodawca użytkownik to podmiot, który korzysta z usług agencji np. dyskont spożywczy zatrudniający sprzedawców za pośrednictwem agencji.

Ustawa stanowi, że pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika (zakład w którym odbywa się strajk) pracy na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku.

W zależności od poziomu zatrudnienia, zabezpieczenie się na wypadek strajku może okazać się niemożliwe. Nie da się z dnia na dzień zastąpić 500 pracowników.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają ochronę na wypadek strajku i to zarówno w zakresie utraconego zysku jak i zniszczeń w wyniku rozruchów.

Widmo strajku w zakładzie pracy pokazuje jak istotne jest zorganizowanie sprawnego dialogu pomiędzy pracodawcą a związkami, tak żeby do strajków nie dochodziło.

 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!