27-06-2014

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia określony w tygodniach/miesiącach?

2684841067_74b6e58215_zfot. by Ada Slodownik, http://www.flickr.com/photos/47684283@N00/2684841067, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/, tagi: wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, blog prawo pracy, upływ wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę oraz od długości zakładowego stażu pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 Co do umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, albo dłuższym.

Przykład 1: Magdę łączy z pracodawcą  umowa o pracę na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca dnia 2 lipca 2014 r., wypowiada Magdzie umowę o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kiedy zakończy się okres wypowiedzenia? Po 3 miesiącach, czyli 2 października 2014 r.?

Przykład 2: Teresę łączy z pracodawcą  umowa o pracę na czas określony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca dnia 1 lipca 2014 r., wypowiada Magdzie umowę o pracę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Kiedy zakończy się okres wypowiedzenia? Po 2 tygodniach, czyli 15 lipca 2014 r.?

 Zgodnie z kodeksem pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

PRZYKŁAD 1:  skoro okres wypowiedzenia Magdy jest określony w miesiącach to upłynie w ostatnim dniu ostatniego miesiąca, a więc dopiero 31 października.

PRZYKŁAD 2:  Teresa jako, że ma 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, który kończy się w sobotę, to okres wypowiedzenia upłynie nie 15 lipca po dwóch tygodniach we wtorek, tylko dopiero w sobotę 19 lipca.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!