17-07-2014

Jeżeli zakaz konkurencji dłuższy niż umowa to jak liczyć odszkodowanie?

7131301883_03b403f936_zfot. by fronttlerofficial, https://www.flickr.com/photos/frontierofficial/7131301883/, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/., TAGI: zakaz konkurencji, Bartosz Drozdowicz, prawnik prawo pracy, odszkodowanie za zakaz konkurencji.

Strony umowy o pracę mogę zawrzeć tzw. klauzulę konkurencyjną, na mocy której, pracownik w zamian za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy przez określony czas, będzie od pracodawcy otrzymywał odszkodowanie.

Zgodnie z 1011 § 3 kodeksu pracy odszkodowanie, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji, a odszkodowanie to może być wypłacane w miesięcznych ratach.

Przykład: Bartek był zatrudniony w Spółce X na stanowisku Dyrektora Zarządzającego przez 1 rok z wynagrodzeniem 10.000,00 zł. Strony w umowie zawarły klauzulę, że Bartek w zamian za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej przez 2 lata będzie otrzymywał odszkodowanie.

Dotychczas nie było jasne w jaki sposób w takim przypadku obliczyć odszkodowanie, biorąc pod uwagę, że odszkodowanie ma stanowić nie mniej niż ¼ wynagrodzenia otrzymanego za okres odpowiadający zakazowi to pojawia się wątpliwość jak obliczyć odszkodowanie dla Bartka?

Powstaje pytanie czy należy założyć na potrzeby obliczeń, jakie Bartek wynagrodzenie otrzymałby gdyby pracował przez 24 miesiące?

Sąd Najwyższy wyraźnie sprecyzował, że odszkodowanie ma odpowiadać wynagrodzeniu rzeczywiście otrzymanemu. (wyr. z dnia 21 marca 2001 r.,I PKN 315/00, OSNP 2002/24/596)

 Prawidłowe wyliczenie odszkodowania:

 12 miesięcy X 10.000,00 zł = 120.000,00 zł

 120.000,00 zł x ¼= 30.000,00 zł

Odszkodowanie za 2 lata powstrzymywania się przez Bartka od działalności konkurencyjnej przysporzy mu 30.000,00 zł, a gdyby pracodawca chciał wypłacać Bartkowi odszkodowanie w miesięcznych transzach to musiałby płacić każdego miesiąca :

                                     30.000,00 zł : 24 msce=  1250 zł za każdy miesiąc.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!