4-09-2014

Czy należy mi się bezwarunkowo 2 tygodniowy urlop ojcowski?

                  39525423_c58a423e5e_zfot.by. Shavar Ross, https://www.flickr.com/photos/shavar/39525423, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, tagi: urlop ojcowski, prawo pracy, prawnik prawo pracy, Drozdowicz, prawnik, prawo pracy Warszawa

              Tatusiowie zatrudnieni w ramach stosunku pracy, którzy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej i sprawują opiekę nad swoim dzieckiem aż do czasu ukończenia przez dziecko 1 roku (albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.) mogą skorzystać z 2 tygodniowego urlopu ojcowskiego.

Dwa tygodnie urlopu ojcowskiego oznacza możliwość wykorzystania 14 kolejnych dni kalendarzowych wolnego.

W razie mnogiego porodu, ustawodawca nie przewidział jak w przypadku urlopu macierzyńskiego wydłużenia urlopu.

Wykładnia językowa art.1823 kp. („ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni”), pozwala moim zdaniem uznać, że w razie mnogiego porodu przysługuje ojcu 2 tygodnie urlopu na każde narodzone bądź przysposobione dziecko. Jest to zdanie odosobnione, niemniej w mojej ocenie słuszne. Wykładnia przepisów daje racjonalne podstawy do żądania ustalenia urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodnie na każde z dzieci. Wniosek pracownika z 7 dniowym wyprzedzeniem obliguje pracodawcę do udzielenia urlopu ojcowskiego i to nie zależnie od tego czy matka jednocześnie korzysta z urlopu ani od tego czy pracuje.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!