16-09-2014

Jak pozwać pracodawcę- spółkę cywilną?

14083879693_47792ed92a_zfot.by aussiegall, https://www.flickr.com/photos/aussiegall/14083879693, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: pracodawca, spółka cywilna, prawnik prawao pracy Warszawa, blog prawo pracy.

W ściśle cywilnych stosunkach prawnych nie mielibyśmy żadnych wątpliwości w jaki sposób pozwać spółkę cywilną. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa na gruncie kodeksu cywilnego. Oznacza to, że pozywa się wspólników-przedsiębiorców spółki cywilnej, którzy za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają solidarnie.

Odmiennie rzecz się ma gdy dochodzi do sporu pracowniczego przed sądem pracy.

Spółka cywilna – mimo że nie posiada osobowości prawnej – może być zakładem pracy w rozumieniu art. 3 kp. Przepis ten stanowi bowiem w pierwszym zdaniu, że zakładem pracy jest jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, choćby nie posiadała osobowości prawnej. Może ona także mieć zdolność sądową (być pozywaną) i procesową (pozywać) w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako zakład pracy (art. 460 § 1 kpc).

 No dobrze, czy zatem pozwanie spółki cywilnej przez pracownika jest najlepszym rozwiązaniem?

Otóż pozwanie samej spółki cywilnej nie jest właściwym rozwiązaniem. Zgodnie z art. 864 kc. za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie.

 Żeby komornik mógł na nasze żądanie sięgnąć do majątku wspólnego wspólników (majątek spółki cywilnej) zgodnie z art.778 konieczny jest tytuł egzekucyjny (wyrok z klauzulą wykonalności) wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Pracownik powinien zatem pozwać spółkę oraz wspólników.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!