21-11-2014

Czy w razie przejścia w ramach 231 kp, pensja pracowników jest gwarantowana w wysokości jak przed przejściem aż do emerytury?

3702337311_5b8469551b_zfot.by Steven Depolo, https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/3702337311, CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.TAGI: 231 kp, wynagrodzenie po przejściu, radca prawny prawo pracy warszawa, prawo pracy warszawa, blog prawo pracy.

Po transferze w ramach 231 kp, dochodzi do zmiany podmiotowej w ramach stosunku pracy. Tzn., że nowym pracodawcą z mocy prawa staje się podmiot, który nas przejął, nie mamy na to wpływu, nie możemy przeciwko temu zaprotestować, zablokować przejęcia. Po transferze nie dochodzi do modyfikacji stosunku pracy w innym zakresie niż strony umowy o pracę (pracodawca A zmienia się w B bez naszego udziału) Co dzieje się z naszą pensją po transferze, czy można ją obniżyć?

Sam transfer nie jest dostateczną przyczyną uzasadniającą zmianę wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli u pracodawcy przekazującego obowiązywał układ zbiorowy pracy, to jego postanowienia wiążą pracodawcę przejmującego przez co najmniej rok (2418 k.p.). Oznacza to, że warunki pracy i płacy zagwarantowane w układzie nie mogą być zmienione przez rok, np. zagwarantowane w układzie zbiorowym nagrody jubileuszowe będą obowiązywały przez co najmniej rok albo dłużej, o ile pracodawca, po upływie roku nie wypowie pracownikom w drodze wypowiedzeń zmieniających warunków wynikających z układu.

Po upływie roku (w razie obowiązywania układu) pracodawca nie jest już ograniczony w żaden sposób co do możliwości wypowiedzenia warunków płacy pracownikom, także szczególnie chronionym.

Natomiast jeśli jakieś warunki płacowe wynikają jedynie z umowy o pracę (gdy warunki płacy wynikają z reg. wynagradzania najpierw pracodawca musi zmienić regulamin), a nie układu, to na zasadach ogólnych dotyczących wypowiedzeń, warunki tej umowy można wypowiedzieć chociażby pierwszego dnia po transferze. Jednak proszę pamiętać, że w tym wypadku pracodawca powinien wskazać uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia zmieniającego oraz, że pracownikowi szczególnie chronionemu można wypowiedzieć warunki płacy tylko w ściśle określonych sytuacjach (art.32 § 1 ust.2 u.o.z.z. i art.5 §1 ust 5. u.o. zwolnieniach grupowych) jak likwidacja stanowiska pracy. Co ważne szczególna ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym warunków z układu nie obowiązuje już po upływie roku od obowiązywania układu. Gdyby tak się stało, tzn. gdyby po upływie roku pracownikowi chronionemu wypowiedziano warunki płacy to ten będzie mógł się domagać (z wyjątkiem szczególnie chronionych z racji wieku przedemerytalnego) dodatku wyrównawczego (art.5 § 6 ustawy o zwolnieniach grupowych), jednak, nie dłużej niż przez rok.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!