18-12-2014

182 dni choroby+ zasiłek opiekuńczy+ choroba, kiedy można zwolnić?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAfot by Ralf, www.flickr.com/photos/waelder11/5961087720, CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/.TAGI: zasiłek opiekuńczy, art.53, zwolnienie z 53, prawnik prawo pracy warszawa.

Przykład: Marian jest niezdolny do pracy i nieobecny 182 dni (bez przerw). Bezpośrednio po tym okresie ma zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do pracy, ale występuje o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko i w związku z tym nie stawia się w pracy.

Czy w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego przerywa się bieg 182 dniowego terminu, po upływie którego pracodawca może rozwiązać umowę            o pracę bez wypowiedzenia? Czy pracownik po upływie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego znowu może „zachorować” na 182 dni?

Z wcześniejszych artykułów TUTAJ wiecie już, że po długotrwałej chorobie pracownika można zwolnić z dnia na dzień pod pewnymi warunkami.

Może się zdarzyć i zdarza się 😉 , że pracownik zaraz po długim zwolnieniu jak u nas w przykładzie musi zaopiekować się dzieckiem i z tego tytułu jest nieobecny w pracy (max do 60 dni w roku, art.32 i nast. ustawy o świadczeniach w razie choroby).

Okres choroby i następnie okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie sumują się na potrzeby wyczerpania 182 dniowego terminu potrzebnego, (art.53 § 2 kp) żeby móc zwolnić pracownika z powodu jego usprawiedliwionej absencji chorobowej, to po pierwsze.

Sprawa pracodawcy może się bardziej skomplikować, gdy po wyczerpaniu zasiłku opiekuńczego pracownik jest znowu niezdolny do pracy. Czy w tym momencie będzie mógł pracownika z art.53 kp zwolnić?

Jest kilka konfiguracji:

1) pracownik korzystał przez 60 dni z opiekuńczego, nie wraca do pracy, choruje na tę samą jednostkę chorobową co wcześniej (lub na coś „nowego”), otrzymuje zasiłek (bowiem dokonała się przerwa co najmniej 60-dniowa- art.9 pkt. 2 ustawy zasiłkowej), i znowu „może chorować” 182 dni, tzn. jest chroniony przed zwolnieniem przez co najmniej następne pół roku;

2) pracownik korzystał krócej niż 60 dni z opiekuńczego, nie wraca do pracy, jest chory na to samo co wcześniej, co prawda wyczerpał zasiłek i nie nabył do niego prawa ponownie, ale złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne i je otrzymał na np. 4 msce, wtenczas nie będzie można zwolnić pracownika przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego; jeżeli świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzymał można go zwolnić;

3) pracownik korzystał krócej niż 60 dni z opiekuńczego, nie wraca do pracy, jest chory na inną jednostkę chorobową niż wcześniej, w związku z tym nabywa prawo do zasiłku, i znowu „może chorować” 182 dni, tzn. jest chroniony przed zwolnieniem przez co najmniej następne pół roku.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!