8-01-2015

Czy mogę ujawniać ile zarabiam? Czy mogę zakazać pracownikom ujawniać ile zarabiają?

7112611631_c34a504a94_zfot.by NBP, www.flickr.com/photos/narodowybankpolski/7112611631, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/,TAGI:tajemnica wynagrodzenia; zakaz ujawniania wynagrodzenia; prawo pracy blog, warszawa prawnik prawo pracy.

Nie ma przepisów powszechnie obowiązujących, które zobowiązywałyby pracowników do nie ujawniania wysokości swoich zarobków. Należy wyjść z założenia, że pracownicy powinni mieć swobodę w zakresie wymieniania się informacjami o pensji, z racji możliwości podjęcia roszczeń z tytułu nierównego traktowania. Sąd najwyższy wypowiedział się, że na pewno samo ujawnienie tych informacji nie uzasadnia dostatecznie rozstania dyscyplinarnego z pracownikiem.

Zastanówmy się nad dwoma scenariuszami:

1) pracodawca nie wymaga aby zachować tajemnicę wysokości zarobków tj. nie wynika to  z umowy o pracę, z regulaminu, z polecenia, po prostu milczy w tej kwestii

–-> tutaj dość spokojnie można takimi informacjami się posługiwać; pracodawca nie będzie mógł wyciągnąć żadnych konsekwencji z ujawnienia bowiem nie zastrzegł takiego obowiązku;

 2) pracodawca wymaga (tzn. wynika to z umowy bądź regulaminu czy z polecenia bądź wola ta została wyraźnie ujawniona w inny sposób) aby zachować tajemnicę wysokości zarobków, twierdząc dodatkowo, że owa wysokość wynagrodzenia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa;

—> tutaj ujawnianie wysokości zarobków na zewnątrz, tj. poza zakładem pracy faktycznie może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, jednak ujawnienie pensji między sobą (między pracownikowi) naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie, z racji wspomnianego obowiązku równego traktowania w zakresie wynagrodzenia. W razie wymiany informacji o pensji między pracownikami tegoż jednego zakładu, pracodawca z tej tylko przyczyny jak już powiedziałem dyscyplinarki nam nie wręczy, jednak może to być „składowa” utraty zaufania jako przyczyny wypowiedzenia w zwykłym trybie, za wypowiedzeniem. (TUTAJ o utracie zaufania jako przyczynie wypowiedzenia).

Podsumowując; im silniejszy pracodawca kładzie nacisk na obowiązek zachowania tajemnicy wynagrodzenia, tym mądrzej trzeba się tymi informacjami wymieniać. Jednak także bez przesadnej trwogi.

Często jest też tak, że im silniej pracodawca naciska na dochowanie tajemnicy; tym większe prawdopodobieństwo, że nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzenia ma miejsce.

Pracownik może używać argumentu broniącego z przeciwdziałania dyskryminacji płacowej, a pracodawca może z kolei twierdzić, że skoro pewnego rodzaju obowiązek nałożył to trzeba go przestrzegać.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Źródła:

– wyrok SN z dnia 26 marca 1998 r. sygn. I PKN 565/97

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!