30-03-2015

Pracodawca wyprowadza środki z funduszu socjalnego? Pozwij go!

9306482343_116a68f5b4_zfot. by Jeremiasz Dx, www.flickr.com/photos/burczybas/9306482343, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, TAGI: fundusz socjalny, roszczenie z funduszu, radca prawny prawo pracy, prawo pracy, Drozdowicz.

Pieniądze zgromadzone na kontach funduszu są łakomym kąskiem dla pracodawców. Środki potrafią być wyprowadzane, często to miliony złotych. Dofinansowywują różnego rodzaju imprezy,wyjazdy, które nie maja charakteru socjalnego ani wyrównującego szanse i pomoc w istocie najuboższym pracownikom.

Coroczny odpis na 1 pracownika wynosi około 1500 zł, gra może toczyć się o naprawdę dużą stawkę.

Nad prawidłowym zasilaniem i wydatkowaniem środków z funduszu socjalnego tj. na działalność socjalną, czuwają związki zawodowe. Związki zawodowe mają także prawo wystąpić o utworzenie funduszu w ogóle.

Zgodnie z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz.

Najczęściej spotykanymi naruszeniami w zakresie powyższego, jest niezasilanie funduszu w należnej wysokości lub w ogóle, oraz przyznawanie świadczeń pracownikom z funduszu, które w istocie powinny być przyznane z innych środków niż fundusz, bowiem np. nie realizuje się przez to działalności socjalnej. Częstokroć błędem pracodawcy jest przyznawanie świadczeń z funduszu pracownikom, jedynie w oparciu o uzyskiwany przez pracownika dochód na jednego członka rodziny, co może być uznane za niewystarczające odzwierciedlenie sytuacji materialnej, życiowej, pracownika i jako takie może stanowić o naruszeniu art.8 ustawy.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!