5-05-2015

Przełom w zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia!

10841490896_89d1990f80_zfot.by NOAA’s National Ocean, www.flickr.com/photos/usoceangov/10841490896, cc: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: zakaz konkurencji, radca prawny, prawo pracy, Bartosz Drozdowicz; kancelaria prawo pracy

Dotychczas Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że wraz z transferem pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy; nowy pracodawca wchodzi w obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i to bez względu na to czy klauzula ta była treścią samej umowy o pracę czy stanowiła odrębną umowę.
W wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca nie jest związany zakazem konkurencji po ustaniu zatrudnienia uzgodnionym pomiędzy przejmowanym pracownikiem a jego dotychczasowym pracodawcą.

Zobaczymy jak zareagują sądy na to orzeczenie, póki co jest ono jedynym zmierzającym w tym kierunku.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!