12-05-2015

Zwolnienia grupowe, a obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia.

8067950062_7b264702ee_zfot. by Axisworks; www.flickr.com/photos/axisworks/8067950062,cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/;TAGI: kancelaria prawo pracy, Warszawa prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, zwolnienia grupowe.

Jeżeli w zakładzie pracy przeprowadzane są tzw. zwolnienia grupowe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca pod pewnymi warunkami może być zwolniony z obowiązku konsultowania każdorazowego wypowiedzenia ze związkami zawodowymi.

Zgodnie z art.2 i nast. w/w ustawy, pracodawca powinien skonsultować ze związkami zawodowymi (jeżeli w zakładzie nie ma związków to z przedstawicielem pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy) zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia. Powinien pisemnie wskazać przyczyny zwolnień itd. Konsultacje w tym przedmiocie powinny zakończyć się zawarciem porozumienia (w przypadku zgody pracodawcy i związków reprezentatywnych) albo wydaniem regulaminu zwolnień grupowych przez pracodawcę – w przypadku niemożności dojścia do porozumienia.

Zależnie od tego, czy strony zawarły porozumienie w przedmiocie zwolnień grupowych czy pracodawca wydał samodzielnie regulamin, będzie aktualizował się obowiązek konsultowania zwolnień indywidualnych pracowników.

W przypadku:

zawarcia porozumienia –> ODPADA OBOWIĄZEK KONSULTOWANIA

wydania regulaminu –>NALEŻY KONSULTOWAĆ KAŻDE WYPOWIEDZENIE

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!