30-07-2015

Czy muszę płacić/oddawać wolne pracownikom za czas szkolenia poza godzinami pracy?

16836466131_ca79cebd69_zflickr.com/photos/jakerust/16836466131, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: szkolenie a czas pracy, wolne za szkolenie, kancelaria prawa pracy, Drozdowicz kancelaria.

 

W różnego rodzaju opracowaniach dostępnych w Internecie wskazuje się, że decydujące znaczenie przy wliczaniu do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy, ma dobrowolność lub konieczność uczestniczenia w szkoleniu.

Z mocy prawa do czasu pracy wlicza się tylko szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp. Szkolenia takie przeprowadzane po godzinach pracy lub w dniu wolnym mogą spowodować przekroczenie norm czasu pracy i konieczność rozliczenia nadgodzin. Co do innego rodzaju szkoleń nie ma powszechnie obowiązujących przepisów rozstrzygających czy wliczać je do czasu pracy. Dlatego też, bardzo ważne jest, żeby tego rodzaju zapisy znalazły się w aktach wewnątrzzakładowych

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 144/04) obowiązkowe szkolenia pracowników powinny odbywać się w ramach stosunku pracy, a więc powinno być zaliczane do czasu pracy. Innymi słowy tylko szkolenia niezbędne z punktu widzenia przydatności pracownika do pracy danego rodzaju u pracodawcy powinny być wliczane do czasu pracy.

Co ważne PIP twierdzi, że w trakcie uczestnictwa w szkoleniu pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy.tzn., że udiał pracownika w szkoleniu nie jest świadczeniem pracy. W związku z powyższym istnieje małe ryzyko, że PIP zleci wliczenie szkolenia do czasu pracy. Tym niemniej sprawa może być sporna i każdorazowo będzie ją rozstrzygał Sąd pracy.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!