23-07-2015

Czy pracodawca może uzależnić wypłatę nagrody od nie podejmowania pracy u konkurencji?

17123254699_c2f412c9ee_zfot:flickr.com/photos/pictures-of-money/17123254699, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,TAGI: nagroda pracownicza, zakaz konkurencji, kancelaria prawo pracy, radca prawny warszawa, drozdowicz radca prawny.

Sąd Najwyższy rozstrzygał sprawę, zapadłą na gruncie stanu faktycznego, w którym były pracownik domagał się od pracodawcy wypłaty nagrody, którą pracodawca przyznał mu za wzorową pracę w danym roku. W regulaminie przyznawania tychże nagród, pracodawca zastrzegł, że decyzja o przyznaniu nagrody będzie mogła być wycofana, jeżeli pracownik, podejmie pracę u konkurencyjnego podmiotu bądź w inny sposób poprzez swoją działalność po ustaniu zatrudnienia będzie zagrażał interesom byłego pracodawcy.

Pracownik podjął pracę u konkurencyjnego podmiotu i pomimo zapisów regulaminu jak wyżej i wycofania się przez pracodawcę z nagordy, domagał się przed sądem wypłaty nagrody, twierdząc, że przepisy regulaminu ograniczały mu wolność swobodnego wyboru pracy i przez to na podstawie art.300 kp w zw. z art. 58 kc są nieważne.

Poza tym podniesiono, że kodeks pracy (art.101 i nast.) regulują zakaz konkurencji i jest możliwie „zablokowanie” podejmowania przez byłego pracownika działalności konkurencyjnej ale tylko w drodze zawartej na piśmie umowy i za stosownym odszkodowaniem.

Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienia regulaminu nagród ograniczające prawo pracownika do wypłaty przyznanej nagrody, w sytuacji podjęcia przez niego działalności konkurencyjnej, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy i przez to są nieważne, a w ich miejsce stosuje się adekwatne przepisy prawa pracy.

patrz: II PK 273/13- Wyrok Sądu Najwyższego, 23 maja 2014 r.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!