9-07-2015

Pracodawca ma obowiązek Cię ponownie zatrudnić!

4978362207_200921acb8_zfot.dailly Sunny, flickr.com/photos/53558245@N02/4978362207, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: Drozdowicz Kancelaria, kancelaria prawo pracy, kancelaria prawna Warszawa, radca prawny warszawa, zwolnienia grupowe.

 

Od czasu do czasu zdarza się, że firmy, które przechodziły głęboką restrukturyzację zatrudnienia ( zwolnienia ) otrzymują kontrakt, który na nowo pozwala im zatrudnić wcześniej zwolnionych pracowników.

Dla wszystkich, którzy zostaliście zwolnieni w ramach procedury zwolnień grupowych! Jeżeli pracodawca ponownie zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej do której należeliście pracodawca powinien Was z powrotem zatrudnić jeżeli zgłosicie zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy, a on będzie zatrudniał w terminie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z Wami umowy o pracę.

Pytanie co w sytuacji kiedy na stanowiska zgłaszają się różni pracownicy, także zupełnie nowi, którzy wcześniej nie byli zatrudnieni u tego pracodawcy?

Podobną sprawę rozstrzygał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 20 stycznia 2015 r. (III PK 52/14) Na gruncie stanu faktycznego przywołanej sprawy, pracodawca powiadomił przed upływem rocznego terminu, że ponownie zatrudnia. Powodowie zgłosili zamiar podjęcia zatrudnienia, jednak pracodawca zatrudnił kogo innego, wcześniej nieobjętego zwolnieniem grupowym. Zdaniem Sądu, pracodawca miał obowiązek ponownie przyjąć powodów do pracy, a ich niezatrudnienie uzasadnia roszczenia pracowników o odszkodowanie na ogólnych zasadach odpowiedzialności umownej. Odszkodowanie powinno odpowiadać co najmniej wysokości wynagrodzenia osoby zatrudnionej przez pracodawcę.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!