27-08-2015

Czy muszę wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe/wczasy pod gruszą? Różnice.

7956463764_ee8a14ac1b_zfot.by Kevin Dooley, flickr.com/photos/pagedooley/7956463764, cc creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: świadczenie urlopowe, wczasy pod gruszą, kancelaria prawo pracy warszawa, bartosz drozdowicz, prawo pracy.

 

Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą to dwa odrębne świadczenia, które mogą przysługiwać pracownikom.

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników na 1 styczeń danego roku w przeliczeniu na pełne etaty, nie muszą tworzyć funduszu socjalnego (nie dotyczy to budżetówki- oni zawsze muszą tworzyć fundusz i nie mają możliwości wypłaty świadczenia urlopowego). Tym niemniej MOGĄ (a nie muszą ) wypłacać świadczenie urlopowe tj. poza funduszem. Pracownik nie ma roszczeń do pracodawcy o wypłatę tegoż świadczenia, chyba, że zostanie mu ono już przyznane w sposób nie budzący wątpliwości, pisemną decyzją, obwieszeniem itp. Przepisy stanowią, że wysokość świadczenia urlopowego, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego. Ograniczenie wysokości świadczenia przez ustawodawcę, jest spowodowane tym, że zgodnie art. 3 ust 6 ustawy o funduszu, świadczenie urlopowe, nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników. Tak więc ustawodawca czuwał, żeby przesadnie nie zubożyć ZUSu. 🙂

Zatem, przepisy ustawy o zakładowym funduszu socjalnym, gdzie znajdziemy regulacje odnoszące się do świadczenia urlopowego, należy traktować jako sugestie ustawodawcy względem pracodawcy. Coś na zasadzie – pracodawco skoro nie tworzysz funduszu to zechciałbyś wypłacić świadczenie urlopowe.

Zamieszanie co do tego czy świadczenie się należy czy nie wprowadza art.3 ust 5 ustawy o funduszu zgodnie z którym: „świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.”

Po lekturze tego przepisu, w oderwaniu od wcześniejszych, słusznie można błędnie stwierdzić, że się ono zawsze należy.

Inna historia to tzw. „wczasy pod gruszą”. To świadczenie może być wypłacane na podstawie obowiązującego zakładowego funduszu socjalnego, który przewiduje tego rodzaju świadczenie, na wypadek korzystania z urlopu. Pracownik tak jak w przypadku świadczenia urlopowego wypłacanego poza funduszem socjalnym, nabywa roszczenie o wypłatę „wczasów pod grusza” dopiero po decyzji o przyznaniu. Różnica miedzy świadczeniem urlopowym a wczasami pod gruszą jest taka, że pierwsze nie wchodzi do oskładkowania do wysokości odpisu podstawowego, a drugie nie wchodzi w ogóle niezależnie od wysokości.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!