16-10-2015

Zmiana co do skutków spadku liczby związkowców poniżej 10

110518-N-WL435-218  UMM QASR, Iraq (May 18, 2011) Chief Navy Diver Ryan Oakley, assigned to Commander, Task Group 56.1, makes an adjustment to his Kirby Morgan 37 diving helmet before submerging underwater at the port of Umm Qasr during a joint effort between Iraqi divers and U.S. divers. The divers are raising a sunken pier as part of the partnership, strength, and presence initiative. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Peter D. Lawlor/Released)

fot.by Official U.S. Navy Page, flickr.com/photos/usnavy/5805209474, CC:creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: kancelaria prawo pracy warszwa, związki zawodowe, prawo pracy.

 

W artykule (TUTAJ) pisałem o skutkach spadku liczby członków poniżej 10, w okresie między przekazywaniem kwartalnej informacji o liczbie członków. Wniosek z tego artykułu prowadził do konstatacji, że związek (i uprawnienia związkowców) przestają istnieć w momencie spadku liczby członków poniżej ustawowego progu.

Od początku wydawało się to zbyt surowe. Systemowo, np. członkowie założyciele związku zawodowego, w okresie budowania struktury, są chronieni przez 6 miesięcy kiedy liczba członków jest mniejsza niż 10. członkowie zarządu są chronieni nawet po wygaśnięciu ich powołania do zarządu organizacji nawet jeszcze prze rok. Tu mieliśmy sytuacje, że z dnia na dzień szczególnie chroniony pozostawał bez ochrony.

Dnia 19 sierpnia 2015 r., Sąd Najwyższy wydał wyrok (II PK 208/14), zgodnie z którym spadek liczby członków w okresie między jedną a kolejną informacją kwartalną, jest bez znaczenia dla istnienia organizacji zakładowej i uprawnień jej członków. Decydujące znaczenie, ma zdaniem Sądu, informacja kwartalna. To duża zmiana w orzecznictwie. Trzeba jednak podejść do tego z ostrożnością. Póki co to jeden wyrok, a skład orzekający wyraźnie zaznaczył, że jest to zdanie tychże sędziów , jak zwykle-przydałaby się uchwała składu 7 sędziów.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!