4-03-2016

Jeden związek reprezentatywny nie zablokuje zmiany regulaminów.

14190622617_867cceab69_z
fot. by Lukas Plewnia; flickr.com/photos/lplewnia/14190622617,cc:/by-sa/2.0/, TAGI: uzgadnianie regulaminu, brak zgody związku, fundusz socjalny, regulamin wynagradzania, regulamin pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, blog prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa.

Bardzo istotna, praktyczna kwestia –> zgoda związków na zmianę regulaminów, bo zasady uzgadniania są w zasadzie takie same dla regulaminu pracy, wynagradzania i funduszu socjalnego. Często opór związków uniemożliwia pracodawcy dokonanie zmian do regulaminów.

W praktyce dotychczas spotykałem się z korzystną dla pracowników wykładnią art.30 ust.5 ustawy o związkach, mianowicie, że jeśli w zakładzie działa jeden związek reprezentatywny (nawet obok innych niereprezentatywnych związków) to bez jego zgody, zmienione regulaminy nie mogą wejść w życie. Obecnie sądy, nie znajdując podstaw do zastosowania wykładni funkcjonalnej, co do interpretacji 30 ust. 5, orzekają, że w przypadku pluralizmu organizacji związkowych  reprezentatywnych działających u pracodawcy, brak ich zgody (wspólne negatywne stanowisko- tj.wyrażone w jednym piśmie), uniemożliwi wprowadzenie zmian. W przypadku pluralizmu organizacji związkowych w zakładzie pracy, z których tylko jedna jest reprezentatywna; tylko wspólne negatywne stanowisko wszystkich (także niereprezentatywnych) organizacji związkowych uniemożliwi pracodawcy wprowadzenie regulaminu czy zmian.

W przypadku gdy w zakładzie działa 1 organizacja, jest ona reprezentatywna niezależnie od liczby członków i zawsze jest potrzebna jej zgoda na zmiany w regulaminach. Ewentualny brak zgody powinien być przekazany w terminie 30 dni od wystąpienia pracodawcy z wnioskiem o wprowadzenie danych zapisów. Brak uzgodnień uniemożliwia wejście w życie regulaminu, (patrz. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., I PK 83/11 : „regulamin wynagradzania wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową bądź z zakładowymi organizacjami związkowymi nie ma mocy wiążącej i nie może wejść w życie”.

radca prawny

Bartosz Drozdowicz

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!