18-03-2016

Powoływanie się na zasady słuszności w ramach procesu z odwołania od decyzji ZUS.

2658281344_60a23f13c0_zfot.by Beshef, flickr.com/photos/sharif/2658281344, cc:/by/2.0/, TAGI: zasady słuszności w zus, proces z zus, prawnik odwołania zus warszawa, blog prawo pracy.

W artykule krótko o tym, czy strona odwołująca się od decyzji ZUS skutecznie może powoływać się na klauzule generalne z art.5 kc czy 8 kp zgodnie z którymi, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zatem problem sprowadza się do tego czy istnieje możliwość wykładania „przepisów ubezpieczeniowych” z uwzględnieniem reguł słuszności (zasad współżycia społecznego). Treść stosunków ubezpieczeń społecznych jest ukształtowana ex lege, niedopuszcza się zawierania co do nich ugód, powoduje to moim zdaniem konieczność ich ścisłego, a więc – co do zasady – w zgodzie z dosłownym brzmieniem, stosowania.

Abstrahując od tego, czy kwestie słuszności mogą być w ogóle podnoszone ofensywnie, należy zgodzić się z rozstrzygnięciami Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2005 r., III UK 120/05.; z 23 października 2006 r., I UK 128/06 czy najnowszym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 października 2015 r.; zgodnie z którymi do złagodzenia rygorów prawa ubezpieczeń społecznych nie stosuje się ani art. 5 k.c., ani art. 8 k.p., bo przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter przepisów prawa publicznego.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!