13-05-2016

Zwolnienie za udział w nielegalnym strajku.

588122957_e03f309624_zfot.by Attla Husejnow, flickr.com/photos/attila/588122957,cc:by-nc-nd/2.0/, zwolnienie za udział w strajku, nielegalny strajk, obsługa prawo pracy, prawo pracy warszawa.

W związku z organizowaniem strajków na gruncie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mogą powstać sytuacje gdzie akcja strajkowa jest przeprowadzana wbrew ustawie. Rzeczywiście zdarza się, że strajki przeprowadzane są mimo braku wyczerpania stosownej procedury wynikającej z przywołanej ustawy.

Pojawia się pytanie, czy pracowników biorących udział w takim nielegalnym strajku można zwolnić, a jeśli tak to czy dyscyplinarnie czy w zwykłym trybie?

Należy zaakcentować, że kryterium decydującym o ewentualnej zasadności zwolnienia pracownika jest jego świadomość uczestnictwa w nielegalnym strajku. Innymi słowy, nie można zwolnić szeregowego pracownika ani w trybie dyscyplinarnym ani w zwykłym z powodu uczestniczenia w nielegalnym strajku, jeżeli miał subiektywne wrażenie, że uczestniczy w akcji odbywającej się w majestacie prawa.

Inaczej będzie też kształtować się odpowiedzialność organizatorów strajku będących jednocześnie pracownikami. Zwykle są to osoby podlegające szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Tym niemniej moim zdaniem, zważywszy na ich funkcje w związkach, w ich przypadku, brak świadomości, a tym samym winy umyślnej w organizowaniu i uczestniczeniu w nielegalnym strajku, nie tamuje ich zwolnienia. Pozostaje kwestia, czy takie naruszenia są na tyle dużego kalibru, żeby kwalifikowały się do „dyscyplinarki”. To już zależy od konkretnego przypadku.

Patrz. wyr. SN z 26 lipca 2012 r. I PK 12/12;  wyr. SN z 18 marca 1992 r., I PRN 11/92

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!