4-01-2016 -

Konsultowanie przez pracodawcę spraw pracowniczych z organizacją związkową, która utraciła uprawnienia.

15613186983_997c2b4b84_zfot. by Solidarity Center, cc: by-nd/2.0/; flickr.com/photos/62762640@N02/15613186983, TAGI: spadek liczby związkowów, prawo pracy, ekspert prawo pracy, prawo pracy warszawa.

Ustawa o związkach zawodowych nakłada na związek m.in. obowiązek wskazywania co kwartał (art. 251 ust.2) liczby związkowców, bowiem uprawnienia przysługują organizacji związkowej, która zrzesza min. 10 członków. (więcej u skutkach spadku liczby związkowców poniżej 10 TUTAJ). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12 nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji. Czytaj więcej »

7-12-2015 -

Jak premia uznaniowa wpływa na wysokość wynagrodzenia urlopowego?

234727120_f9353c20cf_zfotVladimer Shoshvili,flickr.com/photos/vshioshvili/234727120,cc by-sa/2.0/,TAGI: ekwiwalent za urlop, premia uznaniowa a wynagrdodzenie urlopowe, prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, adwokat prawo pracy.

Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Czytaj więcej »

26-11-2015 -

Obchodzenie przez pracowników świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

11617896646_7ba5246e34_zfot.ThambakoTheJaguar, flickr.com/photos/tambako/11617896646,cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/,TAGI: zwolnienie od pracy na obrzędy religijne, obrzędy religijne a praca, prawo pracy, radca prawny Bartosz Drozdowicz, Kancelaria prawo pracy.

 

Są wśród nas osoby, które są wyznania innego niż katolickie i obchodzą swoje święta religijne w inne dni niż te, które są zarezerwowane dla katolików ustawą o dniach wolnych od pracy (Wielkanoc, Boże Narodzenie itd.) Czytaj więcej »

23-10-2015 -

Organizowanie pracy „na wysokości”

13110122175_4976ef8cec_z
fot.by Thomas8047, flickr.com/photos/93482748@N02, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: praca na wysokości, bhp, prawo pracy, safety expert.

Praca na wysokości – definicja i środki ochrony

Praca na platformach, rusztowaniach, słupach, mostkach i innego typu podwyższeniach wymaga zachowania szczególnej ostrożności i odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy. Jak podnieść bezpieczeństwo podczas prac budowlanych, instalacyjnych i prac innego typu, które wymagają wykonywania obowiązków na wysokości? O jakich ważnych kwestiach musi pamiętać pracodawca?

Czytaj więcej »

16-10-2015 -

Zmiana co do skutków spadku liczby związkowców poniżej 10

110518-N-WL435-218  UMM QASR, Iraq (May 18, 2011) Chief Navy Diver Ryan Oakley, assigned to Commander, Task Group 56.1, makes an adjustment to his Kirby Morgan 37 diving helmet before submerging underwater at the port of Umm Qasr during a joint effort between Iraqi divers and U.S. divers. The divers are raising a sunken pier as part of the partnership, strength, and presence initiative. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Peter D. Lawlor/Released)

fot.by Official U.S. Navy Page, flickr.com/photos/usnavy/5805209474, CC:creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: kancelaria prawo pracy warszwa, związki zawodowe, prawo pracy.

 

W artykule (TUTAJ) pisałem o skutkach spadku liczby członków poniżej 10, w okresie między przekazywaniem kwartalnej informacji o liczbie członków. Wniosek z tego artykułu prowadził do konstatacji, że związek (i uprawnienia związkowców) przestają istnieć w momencie spadku liczby członków poniżej ustawowego progu.

Od początku wydawało się to zbyt surowe. Systemowo, np. członkowie założyciele związku zawodowego, w okresie budowania struktury, są chronieni przez 6 miesięcy kiedy liczba członków jest mniejsza niż 10. członkowie zarządu są chronieni nawet po wygaśnięciu ich powołania do zarządu organizacji nawet jeszcze prze rok. Tu mieliśmy sytuacje, że z dnia na dzień szczególnie chroniony pozostawał bez ochrony.

Dnia 19 sierpnia 2015 r., Sąd Najwyższy wydał wyrok (II PK 208/14), zgodnie z którym spadek liczby członków w okresie między jedną a kolejną informacją kwartalną, jest bez znaczenia dla istnienia organizacji zakładowej i uprawnień jej członków. Decydujące znaczenie, ma zdaniem Sądu, informacja kwartalna. To duża zmiana w orzecznictwie. Trzeba jednak podejść do tego z ostrożnością. Póki co to jeden wyrok, a skład orzekający wyraźnie zaznaczył, że jest to zdanie tychże sędziów , jak zwykle-przydałaby się uchwała składu 7 sędziów.

25-09-2015 -

Czy chroniczna choroba alkoholowa wyklucza ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pijącego w pracy?

323249343_034be61263_z
fot. by Andy, flickr.com/photos/dumptruck/323249343, cc:creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: picie pracownika, 52 kp, kancelaria prawo pracy warszawa.

Od czasu do czasu mamy klienta, który napił się w pracy, przed pracą, pił cały tydzień.. różnie. W każdym razie przychodzą i rozpytują czy są jakieś szanse w Sądzie po takim „wybryku” ?

W 99 na 100 przypadków nie ma szans…ale… Pozostają zawsze wymogi formalne i tam pracodawca może się wyłożyć, no i to co poniżej w tekście… Czytaj więcej »

Strony:«1234567...15»