26-05-2015 -

Czy pracodawca może się odwołać od nakazu Inspektora Pracy? Co jeśli nakaz zawiera rygor natychmiastowej wykonalności?

267195773_2481246c8f_zfot. by:brXO, flickr.com/photos/267195773, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: nakaz PIP, odwołanie od nakazu pip, kancelaria prawo pracy, radca prawny prawo pracy.

Inspektorzy PIP w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności są uprawnieni m.in. (art.11 ustawy o PIP) do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą także kierować wystąpienia lub wydawać polecenia. Czytaj więcej »

15-05-2015 -

Słyszałeś o tej ustawie? Doznałeś wypadku podczas ratowania ludzi? Może podczas chronienia własności publicznej?

527517137_f382df11c4_zfot. by Domjinik Goleniak, flickr.com/photos/dominikgolenia/527517137, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/, TAGI: wypadek szczegóny, wypadek w szczególnych okolicznościach, prawo pracy warszawa, radca prawny prawo pracy, Kancelaria Drozdowicz.

Mało kto ma świadomość o istnieniu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Ja sam dowiedziałem się o niej stosunkowo niedawno, gdy przyszedł do mnie ławnik, który na sesji sądowej spadł z podwyższenia, łamiąc sobie żebra. Ustawa definiuję rodzaj czynności wykonywanych w ramach różnych stosunków prawnych, podczas których osoba je wykonująca korzysta z zabezpieczeń na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu. Czytaj więcej »

12-05-2015 -

Zwolnienia grupowe, a obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia.

8067950062_7b264702ee_zfot. by Axisworks; www.flickr.com/photos/axisworks/8067950062,cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/;TAGI: kancelaria prawo pracy, Warszawa prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, zwolnienia grupowe.

Jeżeli w zakładzie pracy przeprowadzane są tzw. zwolnienia grupowe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca pod pewnymi warunkami może być zwolniony z obowiązku konsultowania każdorazowego wypowiedzenia ze związkami zawodowymi. Czytaj więcej »

5-05-2015 -

Przełom w zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia!

10841490896_89d1990f80_zfot.by NOAA’s National Ocean, www.flickr.com/photos/usoceangov/10841490896, cc: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: zakaz konkurencji, radca prawny, prawo pracy, Bartosz Drozdowicz; kancelaria prawo pracy

Dotychczas Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że wraz z transferem pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy; nowy pracodawca wchodzi w obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i to bez względu na to czy klauzula ta była treścią samej umowy o pracę czy stanowiła odrębną umowę.
W wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca nie jest związany zakazem konkurencji po ustaniu zatrudnienia uzgodnionym pomiędzy przejmowanym pracownikiem a jego dotychczasowym pracodawcą.

Zobaczymy jak zareagują sądy na to orzeczenie, póki co jest ono jedynym zmierzającym w tym kierunku.

30-03-2015 -

Pracodawca wyprowadza środki z funduszu socjalnego? Pozwij go!

9306482343_116a68f5b4_zfot. by Jeremiasz Dx, www.flickr.com/photos/burczybas/9306482343, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, TAGI: fundusz socjalny, roszczenie z funduszu, radca prawny prawo pracy, prawo pracy, Drozdowicz.

Pieniądze zgromadzone na kontach funduszu są łakomym kąskiem dla pracodawców. Środki potrafią być wyprowadzane, często to miliony złotych. Dofinansowywują różnego rodzaju imprezy,wyjazdy, które nie maja charakteru socjalnego ani wyrównującego szanse i pomoc w istocie najuboższym pracownikom. Czytaj więcej »

19-03-2015 -

Nie dostałeś świadectwa pracy lub są w nim bzdury?

113152393_ff5717dd28_zfot.by redjar, www.flickr.com/photos/redjar/113152393, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, TAGI: świadectwo pracy, odszkodowanie, radca prawny prawo pracy Warszawa, Bartosz Drozdowicz

Po rozstaniu się z pracodawcą, ten ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Świadectwo pracy nie ma zawierać opinii o tym, jak świetnym pracownikiem byłeś lecz ma odzwierciedlać przede wszystkim sposób rozstania się z pracodawcą oraz czy jesteś chorowity. Czytaj więcej »

Strony:«1234567...15»