21-11-2014 -

Czy w razie przejścia w ramach 231 kp, pensja pracowników jest gwarantowana w wysokości jak przed przejściem aż do emerytury?

3702337311_5b8469551b_zfot.by Steven Depolo, https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/3702337311, CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.TAGI: 231 kp, wynagrodzenie po przejściu, radca prawny prawo pracy warszawa, prawo pracy warszawa, blog prawo pracy.

Po transferze w ramach 231 kp, dochodzi do zmiany podmiotowej w ramach stosunku pracy. Tzn., że nowym pracodawcą z mocy prawa staje się podmiot, który nas przejął, nie mamy na to wpływu, nie możemy przeciwko temu zaprotestować, zablokować przejęcia. Po transferze nie dochodzi do modyfikacji stosunku pracy w innym zakresie niż strony umowy o pracę (pracodawca A zmienia się w B bez naszego udziału) Co dzieje się z naszą pensją po transferze, czy można ją obniżyć? Czytaj więcej »

17-11-2014 -

Czy pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o zarobkach członków mojej rodziny?

6791282851_9a857a7fca_zfot. by Richard Grandmorin, https://www.flickr.com/photos/r_grandmorin/6791282851, CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; TAGI: prawo pracy warszawa, prawnik prawo pracy warszawa, fundusz socjalny, zaświadczenia fundusz socjalny

Przykład: pracodawca zaproponował związkom zawodowym przyjęcie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczas, pracownik ubiegający się o świadczenie z funduszu składał oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Pracodawca chcąc zapobiec nadużyciom zaproponował, żeby pracownicy, którzy chcą uzyskać świadczenie z funduszu, dokumentowali dochód przypadający na członka rodziny za pomocą zaświadczeń z zakładu pracy np. małżonka.

Czy pracodawca może żądać tych danych od pracownika? Czy może te dane przetwarzać? Czytaj więcej »

4-11-2014 -

Jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy?

3085157011_4560528e9e_zfot.by włodi, https://www.flickr.com/photos/wlodi/3085157011, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/,TAGI: prawnik prawo pracy warszawa, prawo pracy, społęczny inspektor, pracy

W poprzednim artykule (tutaj), chciałem zasiać ziarno ciekawości i napisałem krótko, o tym, kto może zostać społecznym inspektorem pracy. Znacznie ciekawszą kwestią jest jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy. To zadanie bardzo odpowiedzialne ale także mogące przynosić wiele satysfakcji. Społeczni inspektorzy pracy czuwają przede wszystkim nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakładzie pracy, ale nie tylko. Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy (art..4) kontrolują m.in. także przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szerokim zakresie odnoszącym się nie tylko do norm BHP. Czytaj więcej »

30-10-2014 -

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?

4971102303_1bec77d0a9_zfot. by Julian Schungel, https://www.flickr.com/photos/medevac71/4971102303, lic CC:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/        TAGI: prawnik prawo pracy warszawa, Bartosz Drozdowicz, prawo pracy, blog, sip

Bycie społecznym inspektorem pracy w zakładzie pracy to pożądana funkcja z racji tego, że sip-owcy są szczególnie chronieni (tzn. że bez zgody związku nie można ich zwolnić). Często gęsto sip-owcami są „zasłużeni” związkowcy, ze sporym stażem zakładowym. Regulamin wyborów rozpisuje związek zawodowy i pracodawca nie może w to ingerować ani kwestionować wyboru SIPA, chyba, że ten nie spełnia minimalnych wymagań ustawowych. Żeby sip był chroniony, trzeba o wynikach wyborów pracodawcę poinformować Kto może zostać sip-em i na jak długo reguluje króciutka ustawa o społecznej inspekcji pracy. Dowiemy się tam, że sip-em może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Jednak za zgodą związków SIP-em może być także niezrzeszony w związku. Wybiera się go na 4-letnią kadencję. Plusem jest (ze strony pracowników), że nie ma sztywnej liczby sip-ów. Może być ich kilku np. tylu ile wydziałów tzn. sipa powołuje się także do oddziałów np. wydzielonych organizacyjnie dwóch magazynów działających w ramach jednego zakładu pracy Czytaj więcej »

23-10-2014 -

Czy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim pracownika trzeba ponowić konsultacje ze związkami w przedmiocie wypowiedzenia?

5896504098_9f7a8d3bc7_zfot.by Trey Ratcliff, https://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/5896504098, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/. TAGI; konsultacja związkowa, zamiar,wypowiedzenia, prawo pracy

Przykład: 1 kwietnia 2014 r., Robert reprezentowany przez Związek Zakładowy – Komisję zakładową otrzymał informację, że do komisji wpłynął od pracodawcy zamiar zwolnienia go (Roberta) z powodu likwidacji stanowiska pracy, z prośbą o przedstawienie umotywowanych zastrzeżeń co do planów wypowiedzenia umowy Robertowi. Robert rozchorował się na te wieści i jak się później okazało przebywał na zwolnieniu przez pół roku. Po powrocie do pracy w październiku 2014 r., Robert otrzymał wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy.

 Czy pracodawca powinien ponownie skonsultować zamiar zwolnienia w tym przypadku? Czytaj więcej »

10-10-2014 -

Wpływ błędu w procedurze zwolnień grupowych na roszczenie o powrót do pracy.

3255850033_f614d79840_z

fot.by Patrick Lauke, www.flickr.com/photos/redux/3255850033,lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/,tagi:zwolnienia grupowe, błedy w zwolnieniach grupowych blog prawo,prawnik prawo pracy

Ustawa o zwolnieniach grupowych, nie stanowi wprost, że w razie naruszenia procedury przewidzianej dla zwolnień grupowych pracownik może wystąpić do Sądu pracy o przywrócenie do pracy/odszkodowanie.

Pracodawca nie może bezkarnie popełniać błędów w procedurze zwolnień grupowych.

Nie każde błędy będą jednak wystarczającą podstawą do skutecznego odwołania się do sądu, a tylko takie, które wpłynęły na sytuację pracownika, w jakiś sposób pogorszyły jego sytuację na etapie zwolnień grupowych. Należy udzielić odpowiedzi na pytanie czy gdyby pracodawca przestrzegał procedury  to czy pracownik mógłby odnieść z tego wymierną korzyść, a najlepiej wskazać, że gdyby nie popełnił błędu to być może  nie zostałby wytypowany do zwolnienia. Czytaj więcej »

Strony:«123456789...15»