7-10-2014 -

Fundusz socjalny w razie przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę.

12672541755_7ebd5d2d2a_zfot.by gat0-gato-gato, https://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/12672541755, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, tagi: blog prawo pracy, przejście zakładu pracy a fundusz socjalny, Bartosz Drozdowicz

Najczęściej stosowaną konfiguracją stosowania procedury przejścia zakładu pracy na podstawie 231 kp, jest przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę.

PRZYKŁAD: Szpital decyduję się zlecić wykonywanie usług żywieniowych firmie zewnętrznej przy użyciu swoich zasobów sprzętowych i pracowników, przekaże firmie zewnętrznej 20 ze swoich 200 pracowników. Na koniec miesiąca w którym nastąpiło przejście, na funduszu jest zgromadzone, po skorygowaniu o należności i zobowiązania 100.000,00 zł. Czy, a jeśli tak, to ile pieniędzy Szpital powinien przekazać firmie zewnętrznej? Czytaj więcej »

2-10-2014 -

Ile przysługuje mi urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego?

126452964_59d87ee679_z

fot.by magw21, https://www.flickr.com/photos/magw21/126452964, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/, TAGI: urlop wypoczynkowy, proporcjonalny urlop, wypoczynkowy po wychowawczym

Obecnie, rodzic posiadający co najmniej sześciomiesięczny okres zatrudnienia (stanowiący sumę wszystkich okresów zatrudnienia z wszystkich zakładów pracy bez względu na wymiar czasu pracy) może przebywać nawet przez 3 lata na urlopie wychowawczym, celem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, aż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Urlop ten może wykorzystać nawet w 5 częściach.

Przykład: Ewa od grudnia 2013 do połowy stycznia 2014 r, przebywała na urlopie wypoczynkowym. Następnie od 16 stycznia 2014 aż do 16 czerwca 2015 udała się na urlop wychowawczy.

Czy Ewa będzie miała prawo do urlopu wypoczynkowego, jeśli tak to w jakiej wysokości? Czytaj więcej »

30-09-2014 -

Czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim?

5755745218_a9f7741768_zfot. by: https://www.flickr.com/photos/cimmyt/5755745218, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/, tagi: urlop po macierzyńskim, urlop macierzyński, blog prawo

Przykład: Magda od 1 lutego 2013 r., aż do rozwiązania 1 sierpnia 2013 r., pozostawała na zwolnieniu lekarskim z racji zagrożonej ciąży. Począwszy od 2 sierpnia 2013 r., korzystała przez rok z urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego). Magda chce złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego począwszy od 3 sierpnia 2014 r., ale nie wie czy w ogóle ma do niego prawo?

Magdzie będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy. Magda zarówno w okresie zwolnienia lekarskiego jak i urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego) nabyła w 2013 i 2014 urlop w wymiarze 20/26 dni.

 Okazuje się, że Magda w 2013 wykorzystała już 14 dni urlopu, co w takim razie? Czytaj więcej »

16-09-2014 -

Jak pozwać pracodawcę- spółkę cywilną?

14083879693_47792ed92a_zfot.by aussiegall, https://www.flickr.com/photos/aussiegall/14083879693, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: pracodawca, spółka cywilna, prawnik prawao pracy Warszawa, blog prawo pracy.

W ściśle cywilnych stosunkach prawnych nie mielibyśmy żadnych wątpliwości w jaki sposób pozwać spółkę cywilną. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa na gruncie kodeksu cywilnego. Oznacza to, że pozywa się wspólników-przedsiębiorców spółki cywilnej, którzy za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają solidarnie.

Odmiennie rzecz się ma gdy dochodzi do sporu pracowniczego przed sądem pracy. Czytaj więcej »

4-09-2014 -

Czy należy mi się bezwarunkowo 2 tygodniowy urlop ojcowski?

                  39525423_c58a423e5e_zfot.by. Shavar Ross, https://www.flickr.com/photos/shavar/39525423, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, tagi: urlop ojcowski, prawo pracy, prawnik prawo pracy, Drozdowicz, prawnik, prawo pracy Warszawa

              Tatusiowie zatrudnieni w ramach stosunku pracy, którzy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej i sprawują opiekę nad swoim dzieckiem aż do czasu ukończenia przez dziecko 1 roku (albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.) mogą skorzystać z 2 tygodniowego urlopu ojcowskiego. Czytaj więcej »

2-09-2014 -

Zakaz konkurencji w umowach niepracowniczych.

2136948367_aabf3f74e2_zfot.by Scott Maxwell, https://www.flickr.com/photos/cmaccubbin/2796382198, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: zakaz konkurencji, prawo pracy, prawnik prawo pracy, warszawa, Bartosz Drozdowicz, klauzula konkurencyjna

         Pracowniczy zakaz konkurencji, którym można obwarować pracownika także po zakończeniu stosunku pracy jest sztywno unormowany w przepisach kodeksu pracy. (art.1011 i nast.KP). Zakaz konkurencji po zakończeniu umów stosuje się dzisiaj także w umowach cywilnoprawnych, czyli innych niż stosunek pracy, np.umowa zlecenia, o dzieło, wykonanie usług, agencyjna. Zabezpieczenie zleceniodawców po okresie współpracy ze zleceniobiorcami jest bardzo istotne z ich punktu widzenia. Ci drudzy mogą dysponować informacjami, którymi nie dysponowaliby gdyby nie współpracowali z danym podmiotem.

Od czasu gdy na stałe klauzula konkurencyjna wpisała się w różnego rodzaju kontrakty, toczył się spór odnośnie jej charakteru prawnego. Obecnie, możemy być pewni, że z poszanowaniem zasady swobody umów (strony mogą ułożyć stosunek prawny niemalże dowolnie byleby nie było jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego), tego rodzaju klauzule do umów można wprowadzać w szerokim zakresie. Najważniejsza kwestią wydaje się konieczność zapewnienia ekwiwalentności na wypadek zawarcia klauzuli konkurencyjnej w stosunkach innych niż pracy. W skrócie oznacza to, że za złamanie zakazu nie można co do zasady od kogoś żądać więcej niż się straciło, ale to duże uproszczenie. W stosunkach pracowniczych ustanowienie klauzuli konkurencyjnej bez odszkodowania dla pracownika powoduje, że cała klauzula jest nieważna. Czytaj więcej »

Strony:«12345678910...15»