Tagged with " Bartosz Drozdowicz"
17-06-2015 -

Czy całkowicie niezdolny do pracy może dorobić ?

436751400_42777e881d_zfot.by Dominik Golenia, flickr.com/photos/dominikgolenia/436751400, cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/, TAGI: całkowicie niezdolny, dorabianie na rencie, prawnik prawo pracy, prawnik Warszawa, radca prawny prawo pracy, kancelaria prawo pracy.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS (art.12) całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Po pierwszej lekturze tego przepisu, można odnieść wrażenie, że nie jest możliwe podjęcie pracy dla pobierającego rentę z tego tytułu. Czytaj więcej »

5-05-2015 -

Przełom w zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia!

10841490896_89d1990f80_zfot.by NOAA’s National Ocean, www.flickr.com/photos/usoceangov/10841490896, cc: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: zakaz konkurencji, radca prawny, prawo pracy, Bartosz Drozdowicz; kancelaria prawo pracy

Dotychczas Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że wraz z transferem pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy; nowy pracodawca wchodzi w obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i to bez względu na to czy klauzula ta była treścią samej umowy o pracę czy stanowiła odrębną umowę.
W wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca nie jest związany zakazem konkurencji po ustaniu zatrudnienia uzgodnionym pomiędzy przejmowanym pracownikiem a jego dotychczasowym pracodawcą.

Zobaczymy jak zareagują sądy na to orzeczenie, póki co jest ono jedynym zmierzającym w tym kierunku.

7-10-2014 -

Fundusz socjalny w razie przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę.

12672541755_7ebd5d2d2a_zfot.by gat0-gato-gato, https://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/12672541755, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, tagi: blog prawo pracy, przejście zakładu pracy a fundusz socjalny, Bartosz Drozdowicz

Najczęściej stosowaną konfiguracją stosowania procedury przejścia zakładu pracy na podstawie 231 kp, jest przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę.

PRZYKŁAD: Szpital decyduję się zlecić wykonywanie usług żywieniowych firmie zewnętrznej przy użyciu swoich zasobów sprzętowych i pracowników, przekaże firmie zewnętrznej 20 ze swoich 200 pracowników. Na koniec miesiąca w którym nastąpiło przejście, na funduszu jest zgromadzone, po skorygowaniu o należności i zobowiązania 100.000,00 zł. Czy, a jeśli tak, to ile pieniędzy Szpital powinien przekazać firmie zewnętrznej? Czytaj więcej »