Tagged with " blog prawo pracy"
18-03-2016 -

Powoływanie się na zasady słuszności w ramach procesu z odwołania od decyzji ZUS.

2658281344_60a23f13c0_zfot.by Beshef, flickr.com/photos/sharif/2658281344, cc:/by/2.0/, TAGI: zasady słuszności w zus, proces z zus, prawnik odwołania zus warszawa, blog prawo pracy.

W artykule krótko o tym, czy strona odwołująca się od decyzji ZUS skutecznie może powoływać się na klauzule generalne z art.5 kc czy 8 kp zgodnie z którymi, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Czytaj więcej »

21-11-2014 -

Czy w razie przejścia w ramach 231 kp, pensja pracowników jest gwarantowana w wysokości jak przed przejściem aż do emerytury?

3702337311_5b8469551b_zfot.by Steven Depolo, https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/3702337311, CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.TAGI: 231 kp, wynagrodzenie po przejściu, radca prawny prawo pracy warszawa, prawo pracy warszawa, blog prawo pracy.

Po transferze w ramach 231 kp, dochodzi do zmiany podmiotowej w ramach stosunku pracy. Tzn., że nowym pracodawcą z mocy prawa staje się podmiot, który nas przejął, nie mamy na to wpływu, nie możemy przeciwko temu zaprotestować, zablokować przejęcia. Po transferze nie dochodzi do modyfikacji stosunku pracy w innym zakresie niż strony umowy o pracę (pracodawca A zmienia się w B bez naszego udziału) Co dzieje się z naszą pensją po transferze, czy można ją obniżyć? Czytaj więcej »

10-10-2014 -

Wpływ błędu w procedurze zwolnień grupowych na roszczenie o powrót do pracy.

3255850033_f614d79840_z

fot.by Patrick Lauke, www.flickr.com/photos/redux/3255850033,lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/,tagi:zwolnienia grupowe, błedy w zwolnieniach grupowych blog prawo,prawnik prawo pracy

Ustawa o zwolnieniach grupowych, nie stanowi wprost, że w razie naruszenia procedury przewidzianej dla zwolnień grupowych pracownik może wystąpić do Sądu pracy o przywrócenie do pracy/odszkodowanie.

Pracodawca nie może bezkarnie popełniać błędów w procedurze zwolnień grupowych.

Nie każde błędy będą jednak wystarczającą podstawą do skutecznego odwołania się do sądu, a tylko takie, które wpłynęły na sytuację pracownika, w jakiś sposób pogorszyły jego sytuację na etapie zwolnień grupowych. Należy udzielić odpowiedzi na pytanie czy gdyby pracodawca przestrzegał procedury  to czy pracownik mógłby odnieść z tego wymierną korzyść, a najlepiej wskazać, że gdyby nie popełnił błędu to być może  nie zostałby wytypowany do zwolnienia. Czytaj więcej »

7-10-2014 -

Fundusz socjalny w razie przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę.

12672541755_7ebd5d2d2a_zfot.by gat0-gato-gato, https://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/12672541755, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, tagi: blog prawo pracy, przejście zakładu pracy a fundusz socjalny, Bartosz Drozdowicz

Najczęściej stosowaną konfiguracją stosowania procedury przejścia zakładu pracy na podstawie 231 kp, jest przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę.

PRZYKŁAD: Szpital decyduję się zlecić wykonywanie usług żywieniowych firmie zewnętrznej przy użyciu swoich zasobów sprzętowych i pracowników, przekaże firmie zewnętrznej 20 ze swoich 200 pracowników. Na koniec miesiąca w którym nastąpiło przejście, na funduszu jest zgromadzone, po skorygowaniu o należności i zobowiązania 100.000,00 zł. Czy, a jeśli tak, to ile pieniędzy Szpital powinien przekazać firmie zewnętrznej? Czytaj więcej »

16-09-2014 -

Jak pozwać pracodawcę- spółkę cywilną?

14083879693_47792ed92a_zfot.by aussiegall, https://www.flickr.com/photos/aussiegall/14083879693, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: pracodawca, spółka cywilna, prawnik prawao pracy Warszawa, blog prawo pracy.

W ściśle cywilnych stosunkach prawnych nie mielibyśmy żadnych wątpliwości w jaki sposób pozwać spółkę cywilną. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa na gruncie kodeksu cywilnego. Oznacza to, że pozywa się wspólników-przedsiębiorców spółki cywilnej, którzy za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają solidarnie.

Odmiennie rzecz się ma gdy dochodzi do sporu pracowniczego przed sądem pracy. Czytaj więcej »

4-09-2014 -

Czy należy mi się bezwarunkowo 2 tygodniowy urlop ojcowski?

                  39525423_c58a423e5e_zfot.by. Shavar Ross, https://www.flickr.com/photos/shavar/39525423, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, tagi: urlop ojcowski, prawo pracy, prawnik prawo pracy, Drozdowicz, prawnik, prawo pracy Warszawa

              Tatusiowie zatrudnieni w ramach stosunku pracy, którzy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej i sprawują opiekę nad swoim dzieckiem aż do czasu ukończenia przez dziecko 1 roku (albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.) mogą skorzystać z 2 tygodniowego urlopu ojcowskiego. Czytaj więcej »

Strony:12»