Tagged with " blog prawo pracy"
2-04-2014 -

Praca w trakcie weekendu majowego. Jakie mam obowiązki względem pracownika? Co musi zapewnić pracodawca.

143352002_1b008a876a_z                           

                  fot. by Maciek Krol, https://www.flickr.com/photos/95866289@N00/143352002, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Praca w święta z wyjątkami, o których mowa w art. 15110 k.p. jest zakazana. Pracodawca, który organizuje pracę w te dni, może narazić się na odpowiedzialność karną

Pracujemy w miejskim OSiR. 1 i 3 maja 2014 r., będą dla nas dniami pracy.            Czy praca w te dni obniży nasz wymiar czasu pracy? Mamy miesięczny okres rozliczeniowy. Czy praca w te dni jest traktowana jak praca w nadgodzinach?         

Co nam się w ogóle należy?

              Zgodnie z art.130 k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.    W tym roku 1 i 3 maja wypadają w czwartek i sobotę, zatem obniży się wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (maj 2014) o 16 godzin. Skoro pracujecie Państwo w OSiR to praca jest tam dozwolona w te dni. Pracodawca jednak ma obowiązek zapewnić Wam do końca maja 2 dni wolne i to niezależnie od tego czy pracowaliście 8 czy np. tylko 1 godzinę. W zamian za pracę w święta, zgodnie z art.15111  ust. 2 k.p., pracodawca ma zapewnić inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie będzie możliwe zapewnienie innego dnia wolnego pracodawca będzie musiał zapłacić za pracę w święto dodatek w wysokości 100 %. (art. 151 11 w zw. z art. 1511 §1 pkt. 1 k.p.)

Strony:«12