Tagged with " fundusz socjalny"
30-03-2015 -

Pracodawca wyprowadza środki z funduszu socjalnego? Pozwij go!

9306482343_116a68f5b4_zfot. by Jeremiasz Dx, www.flickr.com/photos/burczybas/9306482343, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, TAGI: fundusz socjalny, roszczenie z funduszu, radca prawny prawo pracy, prawo pracy, Drozdowicz.

Pieniądze zgromadzone na kontach funduszu są łakomym kąskiem dla pracodawców. Środki potrafią być wyprowadzane, często to miliony złotych. Dofinansowywują różnego rodzaju imprezy,wyjazdy, które nie maja charakteru socjalnego ani wyrównującego szanse i pomoc w istocie najuboższym pracownikom. Czytaj więcej »

17-11-2014 -

Czy pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o zarobkach członków mojej rodziny?

6791282851_9a857a7fca_zfot. by Richard Grandmorin, https://www.flickr.com/photos/r_grandmorin/6791282851, CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; TAGI: prawo pracy warszawa, prawnik prawo pracy warszawa, fundusz socjalny, zaświadczenia fundusz socjalny

Przykład: pracodawca zaproponował związkom zawodowym przyjęcie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczas, pracownik ubiegający się o świadczenie z funduszu składał oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Pracodawca chcąc zapobiec nadużyciom zaproponował, żeby pracownicy, którzy chcą uzyskać świadczenie z funduszu, dokumentowali dochód przypadający na członka rodziny za pomocą zaświadczeń z zakładu pracy np. małżonka.

Czy pracodawca może żądać tych danych od pracownika? Czy może te dane przetwarzać? Czytaj więcej »

8-07-2014 -

Czy mogę nie przekazywać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

8893328628_9071eabcfb_zfot. by Chris Potter, https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/8893328628/in/photolist-exSCLd-avPvkF-dt9Du6-9qGejg-533r3u-h4fVzh-fMxU4p-9mSJ4F-9mTBXL-9mVKn3-9mSHLv-9mVKEd-jN5dfX-fMxTWR-annm9L-anju2r-aMPgf4-7wNEDi-ap5pDC-h3G5Ma-h3GsK8-b6MCQF-ir8Wtc-iTZzpx-avzUrM-83f9AK-6DX8M1-8are3K-4wqmUd-8SKvMA-8SKuqG-iU2eaS-8SqWtx-8Su3Xb-8SG4ov-8SGnd2-8SGdUv-8SqKqi-8SGokx-8SG7vx-8SGcsH-8SKmYG-8SJNxW-8SFM36-9uwxSv-avzRii-9ujP5G-9qKdD7-6x2nHY-mWiA4N, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: fundusz socjalny, odpis na fundusz, zawieszenie odpisu na fundusz, prawo pracy.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nakłada na pracodawców zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku 20 i więcej pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (może być np. 40 pracowników na pół etatu) obowiązek dokonywania odpisów z własnych środków obrotowych na fundusz socjalny, który prowadzi się m.in. celem wsparcia dla najuboższych pracowników i ich rodzin. Dokonanie corocznego odpisu to spory wydatek dla pracodawców, odpis na jednego pracownika to w 2014 r, około 1100 zł. Chciałbym poświęcić jednak ten artykuł odpowiedzi na pytanie czy można w jakiś sposób na lata uniknąć tworzenia funduszu? Czy można to zrobić także kiedy w zakładzie pracy działają już związki zawodowe?

Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy u pracodawcy, u którego obowiązuje układ zbiorowy pracy można w tym układzie dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; można również postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony. Oczywiście  osiągnięcie konsensusu ze związkowcami, w przedmiocie nie tworzenia funduszu czy zawieszenia funduszu i zapisać to w układzie zbiorowym na pewno nie będzie łatwe. Jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje układ zbiorowy można to samo postanowić w regulaminie wynagradzania. W obu przypadkach potrzeba zgody związków. Czytaj więcej »