Tagged with " kancelaria prawo pracy"
26-11-2015 -

Obchodzenie przez pracowników świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

11617896646_7ba5246e34_zfot.ThambakoTheJaguar, flickr.com/photos/tambako/11617896646,cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/,TAGI: zwolnienie od pracy na obrzędy religijne, obrzędy religijne a praca, prawo pracy, radca prawny Bartosz Drozdowicz, Kancelaria prawo pracy.

 

Są wśród nas osoby, które są wyznania innego niż katolickie i obchodzą swoje święta religijne w inne dni niż te, które są zarezerwowane dla katolików ustawą o dniach wolnych od pracy (Wielkanoc, Boże Narodzenie itd.) Czytaj więcej »

30-07-2015 -

Czy muszę płacić/oddawać wolne pracownikom za czas szkolenia poza godzinami pracy?

16836466131_ca79cebd69_zflickr.com/photos/jakerust/16836466131, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: szkolenie a czas pracy, wolne za szkolenie, kancelaria prawa pracy, Drozdowicz kancelaria.

 

W różnego rodzaju opracowaniach dostępnych w Internecie wskazuje się, że decydujące znaczenie przy wliczaniu do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy, ma dobrowolność lub konieczność uczestniczenia w szkoleniu. Czytaj więcej »

15-05-2015 -

Słyszałeś o tej ustawie? Doznałeś wypadku podczas ratowania ludzi? Może podczas chronienia własności publicznej?

527517137_f382df11c4_zfot. by Domjinik Goleniak, flickr.com/photos/dominikgolenia/527517137, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/, TAGI: wypadek szczegóny, wypadek w szczególnych okolicznościach, prawo pracy warszawa, radca prawny prawo pracy, Kancelaria Drozdowicz.

Mało kto ma świadomość o istnieniu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Ja sam dowiedziałem się o niej stosunkowo niedawno, gdy przyszedł do mnie ławnik, który na sesji sądowej spadł z podwyższenia, łamiąc sobie żebra. Ustawa definiuję rodzaj czynności wykonywanych w ramach różnych stosunków prawnych, podczas których osoba je wykonująca korzysta z zabezpieczeń na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu. Czytaj więcej »

5-05-2015 -

Przełom w zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia!

10841490896_89d1990f80_zfot.by NOAA’s National Ocean, www.flickr.com/photos/usoceangov/10841490896, cc: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: zakaz konkurencji, radca prawny, prawo pracy, Bartosz Drozdowicz; kancelaria prawo pracy

Dotychczas Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że wraz z transferem pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy; nowy pracodawca wchodzi w obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i to bez względu na to czy klauzula ta była treścią samej umowy o pracę czy stanowiła odrębną umowę.
W wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca nie jest związany zakazem konkurencji po ustaniu zatrudnienia uzgodnionym pomiędzy przejmowanym pracownikiem a jego dotychczasowym pracodawcą.

Zobaczymy jak zareagują sądy na to orzeczenie, póki co jest ono jedynym zmierzającym w tym kierunku.