Tagged with " odprawa"
12-02-2016 -

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy a prawo do odprawy.

7112611361_a3321350d6_z

flickr.com/photos/narodowybankpolski/7112611361, cc:/by-nd/2.0/,tagi: odprawa, kancelaria prawa pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, dyscyplinarka a odprawa.

Zgodnie z art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

A zgodnie z § 3 art. 55, rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn jak wyżej, pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Czytaj więcej »

19-03-2014 -

Wypowiedzenie zmieniające, a prawo do odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych

6835060992_de52d24f52_c                fot. by Bilal Kamoon, http://www.flickr.com/photos/55255903@N07/6835060992, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, w razie rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, w zależności od stażu pracy- pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Pytanie, czy odprawa należy się kiedy stosunek pracy rozwiązuje się na podstawie ustawy, jednak nie jako zwolnienie grupowe tylko indywidualne, w związku z nie przyjęciem nowych warunków  tj. na podstawie wypowiedzenia zmieniającego?

To zależy.

Jeżeli warunki zaproponowane w wypowiedzeniu zmieniającym, stwarzają taki stan, że są one obiektywnie nie do przyjęcia, np. za tę samą pracę pracownik ma z miesiąca na miesiąc otrzymać wynagrodzenie o połowę niższe, a jednocześnie nie doszło do zmiany stosunków ekonomicznych, które uzasadniałyby taki stan rzeczy, to należy się zastanowić, czy pracodawca wręcza nam wypowiedzenie zmieniające, tylko po to żeby nie wypłacić odprawy? Pracodawca często liczą na to, że odmówimy przyjęcia nowych warunków.   Jeśli tak, warto zgłosić  roszczenie o odprawę w Sądzie. Sąd oceni, czy rzeczywiście wolą pracodawcy była modyfikacja stosunku pracy czy omijanie przepisów prawa pracy.

W przypadku bowiem kiedy pracownik nie przyjmuje zaproponowanych nowych warunków pracy i umowa rozwiązuje się, to ten brak zgody na nowe warunki uważa się za współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy i odpada wtedy podstawa prawna do wypłaty odprawy z ustawy. Jeżeli pracownik odrzuca nowe warunki pracy lub płacy, które obiektywnie są do przyjęcia i nie mają charakteru propozycji pozornej, zmierzającej w istocie do zakończenia stosunku pracy, to oczywiście ma on prawo to uczynić. W ocenie Sądu Najwyższego nie ma jednak racjonalnego powodu, który usprawiedliwiałby wypłacanie w takiej sytuacji odprawy.  (wyr. SN, z dnia 12 kwietnia 2012 r., I PK 144/2011)