Tagged with " prawnik prawo pracy warszawa"
9-05-2016 -

Pracodawca „rzeczywisty”, czyli sposób na firmy ochroniarskie i sprzątające.

10276348484_50f96a593a_z

fot. by mysecuritysign, www.flickr.com/photos/smartsignbrooklyn/10276348484, cc:by/2.0/, TAGI; przebicie zasłony korporacyjnej, corporate veil, nadużycie osobowości prawnej.

Szczególnie w branży ochroniarskiej i w sprzątaniu, firmy gimnastykują się jak mogą żeby ominąć przepisy gwarantujące pracownikom wynagrodzenie adekwatne do czasu i ilości pracy wykonanej.

W tym celu, m.in. zatrudniają w oparciu o umowy cywilnoprawne w miejsce kontraktu pracowniczego. Powołują także do życia podmioty powiązane żeby ukryć zatrudnienie typowe dla stosunku pracy. Czytaj więcej »

16-10-2015 -

Zmiana co do skutków spadku liczby związkowców poniżej 10

110518-N-WL435-218  UMM QASR, Iraq (May 18, 2011) Chief Navy Diver Ryan Oakley, assigned to Commander, Task Group 56.1, makes an adjustment to his Kirby Morgan 37 diving helmet before submerging underwater at the port of Umm Qasr during a joint effort between Iraqi divers and U.S. divers. The divers are raising a sunken pier as part of the partnership, strength, and presence initiative. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Peter D. Lawlor/Released)

fot.by Official U.S. Navy Page, flickr.com/photos/usnavy/5805209474, CC:creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: kancelaria prawo pracy warszwa, związki zawodowe, prawo pracy.

 

W artykule (TUTAJ) pisałem o skutkach spadku liczby członków poniżej 10, w okresie między przekazywaniem kwartalnej informacji o liczbie członków. Wniosek z tego artykułu prowadził do konstatacji, że związek (i uprawnienia związkowców) przestają istnieć w momencie spadku liczby członków poniżej ustawowego progu.

Od początku wydawało się to zbyt surowe. Systemowo, np. członkowie założyciele związku zawodowego, w okresie budowania struktury, są chronieni przez 6 miesięcy kiedy liczba członków jest mniejsza niż 10. członkowie zarządu są chronieni nawet po wygaśnięciu ich powołania do zarządu organizacji nawet jeszcze prze rok. Tu mieliśmy sytuacje, że z dnia na dzień szczególnie chroniony pozostawał bez ochrony.

Dnia 19 sierpnia 2015 r., Sąd Najwyższy wydał wyrok (II PK 208/14), zgodnie z którym spadek liczby członków w okresie między jedną a kolejną informacją kwartalną, jest bez znaczenia dla istnienia organizacji zakładowej i uprawnień jej członków. Decydujące znaczenie, ma zdaniem Sądu, informacja kwartalna. To duża zmiana w orzecznictwie. Trzeba jednak podejść do tego z ostrożnością. Póki co to jeden wyrok, a skład orzekający wyraźnie zaznaczył, że jest to zdanie tychże sędziów , jak zwykle-przydałaby się uchwała składu 7 sędziów.

28-11-2014 -

Czy pracodawca z dnia na dzień może zmienić wysokość wynagrodzenia?

13765156174_e5764d60b5_z

fot by rupert ganzer, /www.flickr.com/photos/loop_oh/13765156174, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/. TAGI: wypowiedzenie zmieniające, prawnik prawo pracy warszawa, czas powortu z podrózy służbowej, podróż służbowa

Przykład: Ryszard dużo podróżuje w pracy, czas powrotu z podróży służbowej pracodawca dotychczas traktował jako czas pracy i wypłacał wynagrodzenie. Dziś poinformował mnie, że douczył się prawa pracy i zrozumiał, że czas powrotu z miejsca wykonywania zadania służbowego w istocie nie jest czasem pracy jeżeli nie pokrywa się z normalnymi godzinami pracy i że od teraz nie będzie mi już płacił.

Kwestią elementarną potrzebną do rozstrzygnięcia wątpliwości w przedmiocie legalności działań pracodawcy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pracodawca może pogorszyć sytuację zawodową pracowników, a odnoszącą się do pogorszenia warunków płacowych. Czytaj więcej »

17-11-2014 -

Czy pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o zarobkach członków mojej rodziny?

6791282851_9a857a7fca_zfot. by Richard Grandmorin, https://www.flickr.com/photos/r_grandmorin/6791282851, CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; TAGI: prawo pracy warszawa, prawnik prawo pracy warszawa, fundusz socjalny, zaświadczenia fundusz socjalny

Przykład: pracodawca zaproponował związkom zawodowym przyjęcie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczas, pracownik ubiegający się o świadczenie z funduszu składał oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Pracodawca chcąc zapobiec nadużyciom zaproponował, żeby pracownicy, którzy chcą uzyskać świadczenie z funduszu, dokumentowali dochód przypadający na członka rodziny za pomocą zaświadczeń z zakładu pracy np. małżonka.

Czy pracodawca może żądać tych danych od pracownika? Czy może te dane przetwarzać? Czytaj więcej »

4-11-2014 -

Jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy?

3085157011_4560528e9e_zfot.by włodi, https://www.flickr.com/photos/wlodi/3085157011, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/,TAGI: prawnik prawo pracy warszawa, prawo pracy, społęczny inspektor, pracy

W poprzednim artykule (tutaj), chciałem zasiać ziarno ciekawości i napisałem krótko, o tym, kto może zostać społecznym inspektorem pracy. Znacznie ciekawszą kwestią jest jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy. To zadanie bardzo odpowiedzialne ale także mogące przynosić wiele satysfakcji. Społeczni inspektorzy pracy czuwają przede wszystkim nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakładzie pracy, ale nie tylko. Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy (art..4) kontrolują m.in. także przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szerokim zakresie odnoszącym się nie tylko do norm BHP. Czytaj więcej »

30-10-2014 -

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?

4971102303_1bec77d0a9_zfot. by Julian Schungel, https://www.flickr.com/photos/medevac71/4971102303, lic CC:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/        TAGI: prawnik prawo pracy warszawa, Bartosz Drozdowicz, prawo pracy, blog, sip

Bycie społecznym inspektorem pracy w zakładzie pracy to pożądana funkcja z racji tego, że sip-owcy są szczególnie chronieni (tzn. że bez zgody związku nie można ich zwolnić). Często gęsto sip-owcami są „zasłużeni” związkowcy, ze sporym stażem zakładowym. Regulamin wyborów rozpisuje związek zawodowy i pracodawca nie może w to ingerować ani kwestionować wyboru SIPA, chyba, że ten nie spełnia minimalnych wymagań ustawowych. Żeby sip był chroniony, trzeba o wynikach wyborów pracodawcę poinformować Kto może zostać sip-em i na jak długo reguluje króciutka ustawa o społecznej inspekcji pracy. Dowiemy się tam, że sip-em może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Jednak za zgodą związków SIP-em może być także niezrzeszony w związku. Wybiera się go na 4-letnią kadencję. Plusem jest (ze strony pracowników), że nie ma sztywnej liczby sip-ów. Może być ich kilku np. tylu ile wydziałów tzn. sipa powołuje się także do oddziałów np. wydzielonych organizacyjnie dwóch magazynów działających w ramach jednego zakładu pracy Czytaj więcej »