Tagged with " prawnik prawo pracy"
2-09-2014 -

Zakaz konkurencji w umowach niepracowniczych.

2136948367_aabf3f74e2_zfot.by Scott Maxwell, https://www.flickr.com/photos/cmaccubbin/2796382198, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: zakaz konkurencji, prawo pracy, prawnik prawo pracy, warszawa, Bartosz Drozdowicz, klauzula konkurencyjna

         Pracowniczy zakaz konkurencji, którym można obwarować pracownika także po zakończeniu stosunku pracy jest sztywno unormowany w przepisach kodeksu pracy. (art.1011 i nast.KP). Zakaz konkurencji po zakończeniu umów stosuje się dzisiaj także w umowach cywilnoprawnych, czyli innych niż stosunek pracy, np.umowa zlecenia, o dzieło, wykonanie usług, agencyjna. Zabezpieczenie zleceniodawców po okresie współpracy ze zleceniobiorcami jest bardzo istotne z ich punktu widzenia. Ci drudzy mogą dysponować informacjami, którymi nie dysponowaliby gdyby nie współpracowali z danym podmiotem.

Od czasu gdy na stałe klauzula konkurencyjna wpisała się w różnego rodzaju kontrakty, toczył się spór odnośnie jej charakteru prawnego. Obecnie, możemy być pewni, że z poszanowaniem zasady swobody umów (strony mogą ułożyć stosunek prawny niemalże dowolnie byleby nie było jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego), tego rodzaju klauzule do umów można wprowadzać w szerokim zakresie. Najważniejsza kwestią wydaje się konieczność zapewnienia ekwiwalentności na wypadek zawarcia klauzuli konkurencyjnej w stosunkach innych niż pracy. W skrócie oznacza to, że za złamanie zakazu nie można co do zasady od kogoś żądać więcej niż się straciło, ale to duże uproszczenie. W stosunkach pracowniczych ustanowienie klauzuli konkurencyjnej bez odszkodowania dla pracownika powoduje, że cała klauzula jest nieważna. Czytaj więcej »

17-07-2014 -

Jeżeli zakaz konkurencji dłuższy niż umowa to jak liczyć odszkodowanie?

7131301883_03b403f936_zfot. by fronttlerofficial, https://www.flickr.com/photos/frontierofficial/7131301883/, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/., TAGI: zakaz konkurencji, Bartosz Drozdowicz, prawnik prawo pracy, odszkodowanie za zakaz konkurencji.

Strony umowy o pracę mogę zawrzeć tzw. klauzulę konkurencyjną, na mocy której, pracownik w zamian za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy przez określony czas, będzie od pracodawcy otrzymywał odszkodowanie.

Zgodnie z 1011 § 3 kodeksu pracy odszkodowanie, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji, a odszkodowanie to może być wypłacane w miesięcznych ratach.

Przykład: Bartek był zatrudniony w Spółce X na stanowisku Dyrektora Zarządzającego przez 1 rok z wynagrodzeniem 10.000,00 zł. Strony w umowie zawarły klauzulę, że Bartek w zamian za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej przez 2 lata będzie otrzymywał odszkodowanie.

Dotychczas nie było jasne w jaki sposób w takim przypadku obliczyć odszkodowanie, biorąc pod uwagę, że odszkodowanie ma stanowić nie mniej niż ¼ wynagrodzenia otrzymanego za okres odpowiadający zakazowi to pojawia się wątpliwość jak obliczyć odszkodowanie dla Bartka? Czytaj więcej »