Tagged with " prawo pracy warszawa"
9-05-2016 -

Pracodawca „rzeczywisty”, czyli sposób na firmy ochroniarskie i sprzątające.

10276348484_50f96a593a_z

fot. by mysecuritysign, www.flickr.com/photos/smartsignbrooklyn/10276348484, cc:by/2.0/, TAGI; przebicie zasłony korporacyjnej, corporate veil, nadużycie osobowości prawnej.

Szczególnie w branży ochroniarskiej i w sprzątaniu, firmy gimnastykują się jak mogą żeby ominąć przepisy gwarantujące pracownikom wynagrodzenie adekwatne do czasu i ilości pracy wykonanej.

W tym celu, m.in. zatrudniają w oparciu o umowy cywilnoprawne w miejsce kontraktu pracowniczego. Powołują także do życia podmioty powiązane żeby ukryć zatrudnienie typowe dla stosunku pracy. Czytaj więcej »

4-01-2016 -

Konsultowanie przez pracodawcę spraw pracowniczych z organizacją związkową, która utraciła uprawnienia.

15613186983_997c2b4b84_zfot. by Solidarity Center, cc: by-nd/2.0/; flickr.com/photos/62762640@N02/15613186983, TAGI: spadek liczby związkowów, prawo pracy, ekspert prawo pracy, prawo pracy warszawa.

Ustawa o związkach zawodowych nakłada na związek m.in. obowiązek wskazywania co kwartał (art. 251 ust.2) liczby związkowców, bowiem uprawnienia przysługują organizacji związkowej, która zrzesza min. 10 członków. (więcej u skutkach spadku liczby związkowców poniżej 10 TUTAJ). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12 nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji. Czytaj więcej »

18-12-2014 -

182 dni choroby+ zasiłek opiekuńczy+ choroba, kiedy można zwolnić?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAfot by Ralf, www.flickr.com/photos/waelder11/5961087720, CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/.TAGI: zasiłek opiekuńczy, art.53, zwolnienie z 53, prawnik prawo pracy warszawa.

Przykład: Marian jest niezdolny do pracy i nieobecny 182 dni (bez przerw). Bezpośrednio po tym okresie ma zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do pracy, ale występuje o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko i w związku z tym nie stawia się w pracy.

Czy w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego przerywa się bieg 182 dniowego terminu, po upływie którego pracodawca może rozwiązać umowę            o pracę bez wypowiedzenia? Czy pracownik po upływie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego znowu może „zachorować” na 182 dni? Czytaj więcej »

16-12-2014 -

Skutki spadku liczby związkowców poniżej 10

13820046265_b4ceaf54c8_zfot.by Tim, https://www.flickr.com/photos/gruensogruen/13820046265, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/.

Zgodnie z art. 251 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków. Organizacja związkowa, ma obowiązek przedstawiać co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy informację o łącznej liczbie członków tej organizacji. Czytaj więcej »

8-12-2014 -

Korzyści z członkostwa w radzie pracowników.

5526839767_8447099faa_z

fot by Wonderlane, www.flickr.com/photos/wonderlane/5526839767,https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,TAGI: rada pracowników, ochrona członków rad pracowników, blog prawo pracy.

Rada pracowników ma działać w szeroko pojętym interesie pracowników. Członkowie rady są wybierani w wyborach bezpośrednich przez załogę. Żeby rada mogła właściwie wykonywać swoje zadania, to ustawodawca nadał członkom rady szczególne uprawnienia mające m.in. zabezpieczyć przed zwolnieniem z racji członkostwa w radzie. Czytaj więcej »

4-11-2014 -

Jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy?

3085157011_4560528e9e_zfot.by włodi, https://www.flickr.com/photos/wlodi/3085157011, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/,TAGI: prawnik prawo pracy warszawa, prawo pracy, społęczny inspektor, pracy

W poprzednim artykule (tutaj), chciałem zasiać ziarno ciekawości i napisałem krótko, o tym, kto może zostać społecznym inspektorem pracy. Znacznie ciekawszą kwestią jest jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy. To zadanie bardzo odpowiedzialne ale także mogące przynosić wiele satysfakcji. Społeczni inspektorzy pracy czuwają przede wszystkim nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakładzie pracy, ale nie tylko. Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy (art..4) kontrolują m.in. także przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szerokim zakresie odnoszącym się nie tylko do norm BHP. Czytaj więcej »

Strony:12»