Tagged with " prawo pracy"
7-12-2015 -

Jak premia uznaniowa wpływa na wysokość wynagrodzenia urlopowego?

234727120_f9353c20cf_zfotVladimer Shoshvili,flickr.com/photos/vshioshvili/234727120,cc by-sa/2.0/,TAGI: ekwiwalent za urlop, premia uznaniowa a wynagrdodzenie urlopowe, prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, adwokat prawo pracy.

Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Czytaj więcej »

15-05-2015 -

Słyszałeś o tej ustawie? Doznałeś wypadku podczas ratowania ludzi? Może podczas chronienia własności publicznej?

527517137_f382df11c4_zfot. by Domjinik Goleniak, flickr.com/photos/dominikgolenia/527517137, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/, TAGI: wypadek szczegóny, wypadek w szczególnych okolicznościach, prawo pracy warszawa, radca prawny prawo pracy, Kancelaria Drozdowicz.

Mało kto ma świadomość o istnieniu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Ja sam dowiedziałem się o niej stosunkowo niedawno, gdy przyszedł do mnie ławnik, który na sesji sądowej spadł z podwyższenia, łamiąc sobie żebra. Ustawa definiuję rodzaj czynności wykonywanych w ramach różnych stosunków prawnych, podczas których osoba je wykonująca korzysta z zabezpieczeń na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu. Czytaj więcej »

30-03-2015 -

Pracodawca wyprowadza środki z funduszu socjalnego? Pozwij go!

9306482343_116a68f5b4_zfot. by Jeremiasz Dx, www.flickr.com/photos/burczybas/9306482343, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, TAGI: fundusz socjalny, roszczenie z funduszu, radca prawny prawo pracy, prawo pracy, Drozdowicz.

Pieniądze zgromadzone na kontach funduszu są łakomym kąskiem dla pracodawców. Środki potrafią być wyprowadzane, często to miliony złotych. Dofinansowywują różnego rodzaju imprezy,wyjazdy, które nie maja charakteru socjalnego ani wyrównującego szanse i pomoc w istocie najuboższym pracownikom. Czytaj więcej »

19-03-2015 -

Nie dostałeś świadectwa pracy lub są w nim bzdury?

113152393_ff5717dd28_zfot.by redjar, www.flickr.com/photos/redjar/113152393, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, TAGI: świadectwo pracy, odszkodowanie, radca prawny prawo pracy Warszawa, Bartosz Drozdowicz

Po rozstaniu się z pracodawcą, ten ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Świadectwo pracy nie ma zawierać opinii o tym, jak świetnym pracownikiem byłeś lecz ma odzwierciedlać przede wszystkim sposób rozstania się z pracodawcą oraz czy jesteś chorowity. Czytaj więcej »

18-12-2014 -

182 dni choroby+ zasiłek opiekuńczy+ choroba, kiedy można zwolnić?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAfot by Ralf, www.flickr.com/photos/waelder11/5961087720, CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/.TAGI: zasiłek opiekuńczy, art.53, zwolnienie z 53, prawnik prawo pracy warszawa.

Przykład: Marian jest niezdolny do pracy i nieobecny 182 dni (bez przerw). Bezpośrednio po tym okresie ma zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do pracy, ale występuje o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko i w związku z tym nie stawia się w pracy.

Czy w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego przerywa się bieg 182 dniowego terminu, po upływie którego pracodawca może rozwiązać umowę            o pracę bez wypowiedzenia? Czy pracownik po upływie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego znowu może „zachorować” na 182 dni? Czytaj więcej »

23-10-2014 -

Czy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim pracownika trzeba ponowić konsultacje ze związkami w przedmiocie wypowiedzenia?

5896504098_9f7a8d3bc7_zfot.by Trey Ratcliff, https://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/5896504098, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/. TAGI; konsultacja związkowa, zamiar,wypowiedzenia, prawo pracy

Przykład: 1 kwietnia 2014 r., Robert reprezentowany przez Związek Zakładowy – Komisję zakładową otrzymał informację, że do komisji wpłynął od pracodawcy zamiar zwolnienia go (Roberta) z powodu likwidacji stanowiska pracy, z prośbą o przedstawienie umotywowanych zastrzeżeń co do planów wypowiedzenia umowy Robertowi. Robert rozchorował się na te wieści i jak się później okazało przebywał na zwolnieniu przez pół roku. Po powrocie do pracy w październiku 2014 r., Robert otrzymał wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy.

 Czy pracodawca powinien ponownie skonsultować zamiar zwolnienia w tym przypadku? Czytaj więcej »

Strony:12345»