Tagged with " radca prawny prawo pracy warszawa"
12-02-2016 -

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy a prawo do odprawy.

7112611361_a3321350d6_z

flickr.com/photos/narodowybankpolski/7112611361, cc:/by-nd/2.0/,tagi: odprawa, kancelaria prawa pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, dyscyplinarka a odprawa.

Zgodnie z art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

A zgodnie z § 3 art. 55, rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn jak wyżej, pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Czytaj więcej »

19-03-2015 -

Nie dostałeś świadectwa pracy lub są w nim bzdury?

113152393_ff5717dd28_zfot.by redjar, www.flickr.com/photos/redjar/113152393, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, TAGI: świadectwo pracy, odszkodowanie, radca prawny prawo pracy Warszawa, Bartosz Drozdowicz

Po rozstaniu się z pracodawcą, ten ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Świadectwo pracy nie ma zawierać opinii o tym, jak świetnym pracownikiem byłeś lecz ma odzwierciedlać przede wszystkim sposób rozstania się z pracodawcą oraz czy jesteś chorowity. Czytaj więcej »

21-11-2014 -

Czy w razie przejścia w ramach 231 kp, pensja pracowników jest gwarantowana w wysokości jak przed przejściem aż do emerytury?

3702337311_5b8469551b_zfot.by Steven Depolo, https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/3702337311, CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.TAGI: 231 kp, wynagrodzenie po przejściu, radca prawny prawo pracy warszawa, prawo pracy warszawa, blog prawo pracy.

Po transferze w ramach 231 kp, dochodzi do zmiany podmiotowej w ramach stosunku pracy. Tzn., że nowym pracodawcą z mocy prawa staje się podmiot, który nas przejął, nie mamy na to wpływu, nie możemy przeciwko temu zaprotestować, zablokować przejęcia. Po transferze nie dochodzi do modyfikacji stosunku pracy w innym zakresie niż strony umowy o pracę (pracodawca A zmienia się w B bez naszego udziału) Co dzieje się z naszą pensją po transferze, czy można ją obniżyć? Czytaj więcej »

4-11-2014 -

Jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy?

3085157011_4560528e9e_zfot.by włodi, https://www.flickr.com/photos/wlodi/3085157011, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/,TAGI: prawnik prawo pracy warszawa, prawo pracy, społęczny inspektor, pracy

W poprzednim artykule (tutaj), chciałem zasiać ziarno ciekawości i napisałem krótko, o tym, kto może zostać społecznym inspektorem pracy. Znacznie ciekawszą kwestią jest jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy. To zadanie bardzo odpowiedzialne ale także mogące przynosić wiele satysfakcji. Społeczni inspektorzy pracy czuwają przede wszystkim nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakładzie pracy, ale nie tylko. Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy (art..4) kontrolują m.in. także przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szerokim zakresie odnoszącym się nie tylko do norm BHP. Czytaj więcej »