Tagged with " radca prawny prawo pracy"
26-05-2015 -

Czy pracodawca może się odwołać od nakazu Inspektora Pracy? Co jeśli nakaz zawiera rygor natychmiastowej wykonalności?

267195773_2481246c8f_zfot. by:brXO, flickr.com/photos/267195773, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: nakaz PIP, odwołanie od nakazu pip, kancelaria prawo pracy, radca prawny prawo pracy.

Inspektorzy PIP w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności są uprawnieni m.in. (art.11 ustawy o PIP) do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą także kierować wystąpienia lub wydawać polecenia. Czytaj więcej »

12-05-2015 -

Zwolnienia grupowe, a obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia.

8067950062_7b264702ee_zfot. by Axisworks; www.flickr.com/photos/axisworks/8067950062,cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/;TAGI: kancelaria prawo pracy, Warszawa prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, zwolnienia grupowe.

Jeżeli w zakładzie pracy przeprowadzane są tzw. zwolnienia grupowe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca pod pewnymi warunkami może być zwolniony z obowiązku konsultowania każdorazowego wypowiedzenia ze związkami zawodowymi. Czytaj więcej »