Tagged with " urlop proporcjonalny"
2-10-2014 -

Ile przysługuje mi urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego?

126452964_59d87ee679_z

fot.by magw21, https://www.flickr.com/photos/magw21/126452964, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/, TAGI: urlop wypoczynkowy, proporcjonalny urlop, wypoczynkowy po wychowawczym

Obecnie, rodzic posiadający co najmniej sześciomiesięczny okres zatrudnienia (stanowiący sumę wszystkich okresów zatrudnienia z wszystkich zakładów pracy bez względu na wymiar czasu pracy) może przebywać nawet przez 3 lata na urlopie wychowawczym, celem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, aż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Urlop ten może wykorzystać nawet w 5 częściach.

Przykład: Ewa od grudnia 2013 do połowy stycznia 2014 r, przebywała na urlopie wypoczynkowym. Następnie od 16 stycznia 2014 aż do 16 czerwca 2015 udała się na urlop wychowawczy.

Czy Ewa będzie miała prawo do urlopu wypoczynkowego, jeśli tak to w jakiej wysokości? Czytaj więcej »

24-03-2014 -

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy.

6105905336_49d9b13573_b

                 fot. by Mariusz Cieszewski, http://www.flickr.com/photos/38246185@N08/6105905336, lic. CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/legalcode

Zgodnie z art. 153 kodeksu pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, a prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Co to oznacza? Czy już po pierwszym miesiącu pracy mogę iść na 2 tyg. urlop? Jak to wygląda?

            Pierwszy raz w życiu podpisałem umowę o pracę 15 stycznia 2014 r., po przepracowaniu miesiąca, zmieniłem firmę, czy w tej nowej firmie przysługuje mi już prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego?

 Jeżeli ktoś zaczyna dopiero pracować na umowie o pracę, to najprawdopodobniej ma prawo do 20 dni urlopu w roku. Zgodnie z przywołanym przepisem po każdym miesiącu pracy nabywamy prawo do 1/12 urlopu. Zgodnie z przykładem pracownik dopiero 14 lutego (miesiąc pracy to 30 dni) nabędzie prawo do pierwszego urlopu w wymiarze 1/12 z 20 dni czyli 1,66 dnia.

W związku z tym, pracownik będzie się mógł udać na pierwszy w życiu urlop dopiero od 15 lutego 2014.

Pojawia się tutaj następna wątpliwość, co tzn. że pracownik nabył prawo do 1,66 dnia, czy należy to zaokrąglić? Kodeks pracy nie nakazuje tego robić. Pracodawcy albo faktycznie zaokrąglają do 2 dni albo udzielają urlopu w wymiarze 1,66 dnia przeliczając urlop na godziny. Oczywiście pierwsza metoda jest korzystniejsza dla pracownika.

Nasz pracownik po przepracowaniu miesiąca zmienił jednak pracę, co w takim razie?

Jeżeli pracownik nie wykorzystał podczas pierwszej pracy urlopu, to były pracodawca powinien mu zapłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

U nowego pracodawcy, prawo do płatnego urlopu pracownik nabędzie po przepracowaniu miesiąca. Jeżeli zaczął tam pracę 15 lutego 2014 to na pierwszy urlop będzie mógł się udać dopiero 18 marca, czyli po przepracowaniu miesiąca.

W następnym roku kalendarzowym ta zasada zmieni się i pracownik z dniem 1 stycznia 2015 nabędzie prawo do pełnego urlopu 20 dni (jeżeli jego umowa o pracę będzie zasięgiem obejmowała cały przyszły 2015 rok)