Tagged with " wypadek przy pracy"
2-07-2014 -

Problematyka wypadku w drodze do/z pracy, odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

323958264_833731bb33_zfot. by fdecomite, https://www.flickr.com/photos/fdecomite/323958264/in/photolist-7HdBWf-8xyXoa-4TM9CN-fqZhTr-c3egK-8YpNkG-hSiEkm-92peGK-a7So2j-eUbMMK-asjq2D-uCnvj-frezkq-5vo9jZ-fqZiza-8NHZVa-a7SygQ-9TZCAf-4LVch1-n2gvQ-9iuYVs-a2kamk-7mgady-7NSPXP-64BXLQ-gWC1A8-8h9176-fPi1Sp-zWv3U-6mbrQP-6MBrtP-xZp3Q-9Q69J-5L3zu3-5q6K2N-7NNcYS-7NWNn7-2RNPFP-e3yLsC-eUbN58-jihguK-4PkgtE-694aDF-e3yZzy-e3yVbj-dqsnoW-83GoMB-FXYYJ-a7TVJx-brQmDu/, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. TAGI: wypadek w drodze z pracy, blog prawo pracy, prawo pracy

Wypadek w drodze do lub z pracy nie jest traktowany na równi z wypadkiem w pracy. Uregulowane są one w różnych ustawach, pierwszy w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; wypadek w drodze z /do pracy w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Inne zatem będą źródła uprawnień i inne świadczenia. Najistotniejsze dla osoby, która doznała wypadku w drodze do lub z pracy jest to, że zachowuje prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego na poziomie 100% podstawy ale nie będzie jej przysługiwało jednorazowe odszkodowanie jak w razie wypadku w pracy.

Za wypadek w drodze do/z pracy uważa się  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Czytaj więcej »

9-05-2014 -

Brak lub błędne badania lekarskie przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy.

318963776_9861a9fab9_z            fot.by karl sinfield, http://www.flickr.com/photos/54774885@N00/318963776, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

             Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Przyczyna zewnętrzna to taka, która nie tkwi w organizmie człowieka. Np. zgon w pracy z powodu tętniaka w mózgu, w ramach normalnego wykonywania obowiązków pracowniczych raczej nie będzie mógł być uznany za wypadek przy pracy. Często zdarza się, że pracownicy umierają w pracy/z powodu schorzeń jak miażdżyca na zawały. Nie przekreśla to możliwości uznania, że wypadek był spowodowany przyczyną zewnętrzną. Choroby naczyniowe rozwijają się latami, jednak praca w umiarkowanie dobrych warunkach z możliwie niskim narażeniem na czynniki stresogenne jest przy tych schorzeniach możliwa.

Zdarza się jednak, że pracownik, który np. choruje na miażdżycę umiera w pracy na skutek nadzwyczajnych okoliczności,związanych z przepracowaniem, nadmiernym jak na zajmowane stanowisko stresem. Jego śmierć może być spowodowana przyczyną zewnętrzną pomimo iż jego schorzenie swe źródło znajduje w jego organizmie i to prawdopodobnie od dłuższego czasu. Czytaj więcej »