Tagged with " zakaz konkurencji"
23-07-2015 -

Czy pracodawca może uzależnić wypłatę nagrody od nie podejmowania pracy u konkurencji?

17123254699_c2f412c9ee_zfot:flickr.com/photos/pictures-of-money/17123254699, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,TAGI: nagroda pracownicza, zakaz konkurencji, kancelaria prawo pracy, radca prawny warszawa, drozdowicz radca prawny.

Sąd Najwyższy rozstrzygał sprawę, zapadłą na gruncie stanu faktycznego, w którym były pracownik domagał się od pracodawcy wypłaty nagrody, którą pracodawca przyznał mu za wzorową pracę w danym roku. W regulaminie przyznawania tychże nagród, pracodawca zastrzegł, że decyzja o przyznaniu nagrody będzie mogła być wycofana, jeżeli pracownik, podejmie pracę u konkurencyjnego podmiotu bądź w inny sposób poprzez swoją działalność po ustaniu zatrudnienia będzie zagrażał interesom byłego pracodawcy. Czytaj więcej »

5-05-2015 -

Przełom w zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia!

10841490896_89d1990f80_zfot.by NOAA’s National Ocean, www.flickr.com/photos/usoceangov/10841490896, cc: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: zakaz konkurencji, radca prawny, prawo pracy, Bartosz Drozdowicz; kancelaria prawo pracy

Dotychczas Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że wraz z transferem pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy; nowy pracodawca wchodzi w obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i to bez względu na to czy klauzula ta była treścią samej umowy o pracę czy stanowiła odrębną umowę.
W wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca nie jest związany zakazem konkurencji po ustaniu zatrudnienia uzgodnionym pomiędzy przejmowanym pracownikiem a jego dotychczasowym pracodawcą.

Zobaczymy jak zareagują sądy na to orzeczenie, póki co jest ono jedynym zmierzającym w tym kierunku.

2-09-2014 -

Zakaz konkurencji w umowach niepracowniczych.

2136948367_aabf3f74e2_zfot.by Scott Maxwell, https://www.flickr.com/photos/cmaccubbin/2796382198, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: zakaz konkurencji, prawo pracy, prawnik prawo pracy, warszawa, Bartosz Drozdowicz, klauzula konkurencyjna

         Pracowniczy zakaz konkurencji, którym można obwarować pracownika także po zakończeniu stosunku pracy jest sztywno unormowany w przepisach kodeksu pracy. (art.1011 i nast.KP). Zakaz konkurencji po zakończeniu umów stosuje się dzisiaj także w umowach cywilnoprawnych, czyli innych niż stosunek pracy, np.umowa zlecenia, o dzieło, wykonanie usług, agencyjna. Zabezpieczenie zleceniodawców po okresie współpracy ze zleceniobiorcami jest bardzo istotne z ich punktu widzenia. Ci drudzy mogą dysponować informacjami, którymi nie dysponowaliby gdyby nie współpracowali z danym podmiotem.

Od czasu gdy na stałe klauzula konkurencyjna wpisała się w różnego rodzaju kontrakty, toczył się spór odnośnie jej charakteru prawnego. Obecnie, możemy być pewni, że z poszanowaniem zasady swobody umów (strony mogą ułożyć stosunek prawny niemalże dowolnie byleby nie było jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego), tego rodzaju klauzule do umów można wprowadzać w szerokim zakresie. Najważniejsza kwestią wydaje się konieczność zapewnienia ekwiwalentności na wypadek zawarcia klauzuli konkurencyjnej w stosunkach innych niż pracy. W skrócie oznacza to, że za złamanie zakazu nie można co do zasady od kogoś żądać więcej niż się straciło, ale to duże uproszczenie. W stosunkach pracowniczych ustanowienie klauzuli konkurencyjnej bez odszkodowania dla pracownika powoduje, że cała klauzula jest nieważna. Czytaj więcej »