Tagged with " zwolnienia grupowe"
9-07-2015 -

Pracodawca ma obowiązek Cię ponownie zatrudnić!

4978362207_200921acb8_zfot.dailly Sunny, flickr.com/photos/53558245@N02/4978362207, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: Drozdowicz Kancelaria, kancelaria prawo pracy, kancelaria prawna Warszawa, radca prawny warszawa, zwolnienia grupowe.

 

Od czasu do czasu zdarza się, że firmy, które przechodziły głęboką restrukturyzację zatrudnienia ( zwolnienia ) otrzymują kontrakt, który na nowo pozwala im zatrudnić wcześniej zwolnionych pracowników. Czytaj więcej »

12-05-2015 -

Zwolnienia grupowe, a obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia.

8067950062_7b264702ee_zfot. by Axisworks; www.flickr.com/photos/axisworks/8067950062,cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/;TAGI: kancelaria prawo pracy, Warszawa prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, zwolnienia grupowe.

Jeżeli w zakładzie pracy przeprowadzane są tzw. zwolnienia grupowe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca pod pewnymi warunkami może być zwolniony z obowiązku konsultowania każdorazowego wypowiedzenia ze związkami zawodowymi. Czytaj więcej »

10-10-2014 -

Wpływ błędu w procedurze zwolnień grupowych na roszczenie o powrót do pracy.

3255850033_f614d79840_z

fot.by Patrick Lauke, www.flickr.com/photos/redux/3255850033,lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/,tagi:zwolnienia grupowe, błedy w zwolnieniach grupowych blog prawo,prawnik prawo pracy

Ustawa o zwolnieniach grupowych, nie stanowi wprost, że w razie naruszenia procedury przewidzianej dla zwolnień grupowych pracownik może wystąpić do Sądu pracy o przywrócenie do pracy/odszkodowanie.

Pracodawca nie może bezkarnie popełniać błędów w procedurze zwolnień grupowych.

Nie każde błędy będą jednak wystarczającą podstawą do skutecznego odwołania się do sądu, a tylko takie, które wpłynęły na sytuację pracownika, w jakiś sposób pogorszyły jego sytuację na etapie zwolnień grupowych. Należy udzielić odpowiedzi na pytanie czy gdyby pracodawca przestrzegał procedury  to czy pracownik mógłby odnieść z tego wymierną korzyść, a najlepiej wskazać, że gdyby nie popełnił błędu to być może  nie zostałby wytypowany do zwolnienia. Czytaj więcej »